15/04/2023

Duy Tiên (Hà Nam): Đảm bảo quyền lợi người dân trong thực hiện dự án Khu đô thị thương mại Hòa Mạc

Nhằm từng bước cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020, tầm nhìn 2030, dự án Khu đô thị thương mại Hòa Mạc được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và được nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quá trình triển khai, thực hiện dự án, UBND thị xã Duy Tiên luôn đảm bảo quyền lợi người dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tạo được sự đồng thuận của đa số người dân trong khu đô thị.

Một góc phối cảnh dự án Khu đô thị thương mại Hòa Mạc

Hiện thực hóa mục tiêu chung

Sau khi thị xã Duy Tiên được thành lập, công tác phát triển đô thị luôn được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Nam và các ngành chức năng quan tâm. Thực tế ghi nhận, thị xã Duy Tiên không chỉ chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nguồn nhân lực quản lý đô thị, mà còn tập trung thực hiện việc chỉnh trang đô thị, xây dựng những khu đô thị, khu dân cư mới, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội địa phương.

Với mục tiêu từng bước cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên, chính quyền đô thị đã tiến hành chỉnh trang, lập dự án để xây dựng những khu đô thị mới theo quy hoạch được duyệt, trong đó phải kể đến dự án Khu đô thị thương mại Hòa Mạc.

Theo tìm hiểu được biết, dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại Hòa Mạc, huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên) được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 01/03/2017.

Với quy mô 175.831,0m2, dự án nằm trong danh mục các dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 24/03/2017 của UBND tỉnh Hà Nam. Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 2099/QĐ-UBND phê duyệt đề xuất dự án.

Để tìm kiếm nhà đầu tư, dự án đã được tổ chức đấu thầu công khai, đến ngày 10/07/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện của dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại Hòa Mạc, huyện Duy Tiên. Theo đó, Liên danh nhà đầu tư là Công ty TNHH Kim Thành và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 6 đã trúng thầu thực hiện dự án.

Cũng sau khi tiến hành lập thiết kế cơ sở và trình xin ý kiến các sở ngành, ngày 20/11/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2475/QĐ-UBND về việc Chấp thuận dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hòa Mạc, huyện Duy Tiên.

Việc thực hiện giải phóng mặt bằng cũng được đảm bảo đúng quy định pháp luật và được ngành chức năng giao đất triển khai, thực hiện dự án.

Tiếp đó, ngày 14/07/2020, UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 1402/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất đối với Liên danh nhà đầu tư dự án. Các nghĩa vụ tài chính bao gồm tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật cũng được nhà đầu tư thực hiện đầy đủ.

Ngày 23/02/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông báo số 281/TB-STN&MT về việc Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử đất.

Đại diện phía Sở Xây dựng Hà Nam cho biết, dự án Khu đô thị thương mại Hòa Mạc đã được chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ, chất lượng và đã được Sở nghiệm thu, hoàn thành giai đoạn 1 tại Văn bản số 255/SXD-CCGĐ ngày 08/02/2022. Đây là một trong những dự án khu đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại đáp ứng tốt các nhu cầu về đất ở và không gian sống của người dân trong khu đô thị.

Bản đồ ranh giới dự án Khu đô thị thương mại Hòa Mạc

Đảm bảo quyền lợi người dân trong đền bù, giải phóng mặt bằng

Trong quá trình thực hiện dự án, chính quyền tỉnh Hà Nam và thị xã Duy Tiên đã căn cứ vào quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các cơ sở pháp lý về đầu tư xây dựng, tuy nhiên, do cách hiểu chưa đúng, một số hộ dân đang nhầm lẫn giữa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và hồ sơ trích lục bản đồ đo đạc địa chính tỷ lệ 1/1000.

Cụ thể, theo phản ánh được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng của ông Nguyễn Văn Phái (vợ là bà Nguyễn Thị Oanh) trú tại tổ dân phố số 3, phường Hòa Mạc, thị Xã Duy Tiên. Gia đình ông Phái cho rằng, vị trí thửa đất thu hồi của gia đình không thuộc phạm vi dự án và không thuộc đối tượng bị thu hồi.

Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có buổi làm việc với đại diện UBND thị xã Duy Tiên và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Duy Tiên cho biết: “Trường hợp một số hộ dân cho rằng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 không phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/1000 là hoàn toàn sai. Bởi quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Duy Tiên không có quy hoạch 1/1000, mà chỉ có quy hoạch chung quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Người dân đang có sự nhầm lẫn cho rằng, bản đồ trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 là quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/1000, mà phải hiểu đúng là bản đồ trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000 được thực hiện trên cơ sở Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dùng trong công tác thu hồi đất”.

Để giải thích rõ với người dân, trước đó, ông Ngô Văn Liên – Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nay là Chủ tịch thị xã) đã trực tiếp làm việc và giải đáp ý kiến của các hộ dân (nội dung được nêu rõ tại bản trả lời gia đình ông Phái ngày 25/11/2022 do Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên Nguyễn Quý Hùng ký).

Theo đó, căn cứ điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 và các quy định pháp luật về đất đai liên quan; theo Quy hoạch chỉ tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại Hòa Mạc, huyện Duy Tiên được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2017; theo hồ sơ trích lục bản đồ đo đạc địa chính khu đất do Công ty Cô phần Tài nguyên và Môi trường Hà Nam lập ngày 04/8/2017, tỷ lệ 1/1000 tại thị trấn Hòa Mạc thì phần diện tích đất trồng lúa 610m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Phái nằm trong dự án xây dựng Khu đô thị thương mại Hòa Mạc và thuộc đối tượng thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Mà bản thân ông Phái có sự nhầm lẫn cho rằng, đây là quy hoạch chi tiết 1/1000.

Trả lời việc ông Phái cho rằng, thu hồi đất để làm đường đi, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nhưng lại để phân lô, bán nền, ông Trần Nho Hợp, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Duy Tiên cho biết: Ban giải phóng mặt bằng huyện Duy Tiên (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã) phối hợp với UBND thị trấn Hòa Mạc (nay là phường Hòa Mạc) đã tổ chức Hội nghị với các hộ có đất thu hồi để công bố toàn bộ văn bản của cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án và phổ biến cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án.

Tại Hội nghị này, lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên (nay là thị xã) đã trả lời rõ: “Việc ông Nguyễn Văn Phái cho rằng, trong quá trình tổ chức họp dân để phổ biến căn cứ pháp lý, cơ chế chính sách, thu hồi đất của gia đình ông để làm đường, xây dựng đô thị phục vụ phát triển kinh tế – xã hội là chưa chính xác”.

Cũng sau khi được Phòng Quản lý đô thị thị xã Duy Tiên và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã cung cấp bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và phân tích về bản đồ đo đạc địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000, chúng tôi cho rằng, diện tích 610m2 của gia đình ông Phái nằm trong dự án Khu đô thị Hòa Mạc và đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Do vậy, việc thu hồi 610m2 của ông Phái là đúng quy định pháp luật.

Từ những vấn đề nêu trên, có thể thấy việc đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị thương mại Hòa Mạc là cần thiết, góp phần tạo bộ mặt đô thị khang trang, đồng bộ, người dân cần có cách hiểu đúng để dự án được phát huy khả năng tối ưu, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương; từng bước đưa thị xã Duy Tiên hướng tới đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Kim Thoa/Báo Xây dựng