05/02/2021

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (Dự án EECB) tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện dự án trong năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2021. Ông Vũ Ngọc Anh Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp.

Ông Vũ Ngọc Anh Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp

Ông Vũ Ngọc Anh Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp

Theo Báo cáo cập nhật kết quả thực hiện dự án EECB do đại diện Ban Quản lý dự án trình bày, đến nay dự án đã hoàn thành và vượt mục tiêu 11/14 kết quả (còn lại 1/14 kết quả chưa đánh giá, 2/14 kết quả chưa hoàn thành).

Cụ thể, dự án hoàn thành góp ý Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm rà hiệu quả; hoàn thành nội dung góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng về tiết kiệm năng lượng trong hoạt động xây dựng nói chung và trong công trình xây dựng nói riêng; hoàn thành hỗ trợ Bộ Xây dựng xây dựng 5 tiêu chuẩn về đặc tính hiệu quả năng lượng của vật liệu xây dựng và dự thảo 6 tiêu chuẩn về định mức hiệu quả năng lượng trong công trình; đồng thời cập nhật các định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hiệu quả năng lượng;

Hiện nay, dự án đang hỗ trợ Bộ Xây dựng sửa đổi Nghị định quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình, hướng dẫn thi hành Luật Sửa đối bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Thông tư về khuyến khích phát triển công trình hiệu quả năng lượng…

Bà Sitara Syed - Phó Trưởng đại diện thường trực Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Bộ Xây dựng và các bên liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện dự án

Bà Sitara Syed – Phó Trưởng đại diện thường trực Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Bộ Xây dựng và các bên liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện dự án

Dự án đồng thời hỗ trợ Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung Nghị định 21 hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; góp ý, hỗ trợ Bộ Xây dựng nâng cấp website: tietkiemnangluong.xaydung.gov.vn và công bố cơ sở dữ liệu các loại sản phẩm vật liệu xây dựng và thiết bị công trình hiệu quả năng lượng trên website của Bộ Xây dựng và tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu này; góp ý cập nhật Bộ câu hỏi sát hạch năng lực hành nghề hoạt động xây dựng với việc bổ sung các nội dung tuân thủ Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả;

Dự án cũng đã hoàn thành khảo sát tiêu thụ năng lượng ở trên 250 công trình có tổng điện tích sàn trên 2.500m2; hoàn thành tham vấn thí điểm đo lường, chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng và công khai thông tin về sử dụng năng lượng trong công trình; xây dựng hướng dẫn thiết kế tiết kiệm năng lượng đạt quy chuẩn Việt Nam vượt chuẩn công trình cao tầng; dự thảo sơ bộ cơ chế khuyến khích phát triển công trình cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Quản đốc Dự án EECB báo cáo tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch triển khai trong năm 2021

Bà Hoàng Thị Kim Cúc – Quản đốc Dự án EECB báo cáo tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch triển khai trong năm 2021

Dự án cũng đã tổ chức các khóa tập huấn trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 5 lớp tập huấn tăng cường năng lực thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình tiết kiệm năng lượng cho học viên là cán bộ, tư vấn kỹ thuật thiết kế, thẩm định, giám sát thi công, 3 lớp tập huấn tăng cường năng lực cải tạo công trình hiệu quả năng lượng; đang hệ thống hóa các nội dung tập huấn thành 2 bộ tài liệu; hỗ trợ Trường Đại học Xây dựng đóng góp cập nhật nội dung yêu cầu về sử dụng năng lượng hiệu quả trong công trình trong giáo trình đào tạo; lắp đặt và đào tạo, vận hành 4/4 hệ thống mô hình tiết kiệm năng lượng cho Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý năng lượng Hà Nội (Sở Công Thương Hà Nội).

Bên cạnh đó, dự án đã hỗ trợ 22 công trình tham gia dự án trình diễn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng (8 công trình xây mới và 14 công trình cải tạo); nghiên cứu hiệu năng của các công trình bổ sung và lập báo cáo đánh giá hiệu năng công trình, khuyến nghị giảm mức tiêu thụ năng lượng; hỗ trợ kỹ thuật 17 công trình; đang xây dựng bài học kinh nghiệm từ quá trình hỗ trợ kỹ thuật phục vụ chia sẻ rộng rãi các kết quả và bài học từ dự án.

Mới đây nhất, dự án hỗ trợ Bộ Xây dựng tổ chức Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2020 diễn ra từ ngày 9-11/12/2020. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án EECB đã chủ động và tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ Sự kiện Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu GEF tổ chức tháng 6/2018 tại Đà Nẵng và Sự kiện bên lề Hiệu quả năng lượng trong ngành Xây dựng, đồng thời hỗ trợ Sự kiện Diễn đàn cấp cao về năng lượng do Chính phủ Việt Nam tổ chức và Diễn đàn đô thị thông minh do Bộ Xây dựng tổ chức.

Ông Yannick Millet – Cố vấn kỹ thuật BQL Dự án EECB đề xuất chuyển giao kết quả dự án và định hướng tiếp theo để thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công trình

Ông Yannick Millet – Cố vấn kỹ thuật BQL Dự án EECB đề xuất chuyển giao kết quả dự án và định hướng tiếp theo để thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công trình

Năm 2021 là năm cuối thực hiện Dự án EECB, nhằm tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và những năm trước đó, Ban Quản lý dự án EECB đặt mục tiêu hoàn thành các kết quả cam kết của dự án và hỗ trợ Bộ Xây dựng một số hoạt động chính như sau: thực hiện công tác đóng dự án; tiếp tục hỗ trợ Bộ Xây dựng trong xây dựng các văn bản pháp luật về khuyến khích công trình hiệu quả năng lượng và đô thị xanh; trong đó có tổ chức hội thảo tham vấn liên quan; hỗ trợ Bộ Xây dựng hoàn thiện và trình Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định và công bố 6 tiêu chuẩn về đường tiêu thụ năng lượng đặc trưng và định mức tiêu thụ năng lượng trong công trình; hoàn thiện các báo cáo đánh giá và giám sát kết quả thực hiện dự án;

Bên cạnh đó, dự án sẽ tập trung hoàn thành báo cáo xây dựng đường tiêu thụ năng lượng đặc trưng, định mức năng lượng và trình Bộ Xây dựng thông qua; hoàn thành cơ chế chứng nhận tiêu thụ năng lượng và công bố thông tin tiêu thụ năng lượng; hoàn thành xây dựng tài liệu hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình hiệu quả năng lượng, cải tạo công trình hiệu quả năng lượng; mở rộng đánh giá, xây dựng đường tiêu thụ năng lượng đặc trưng, định mức năng lượng cho một số loại hình công trình; hoàn thành nâng cấp phần mềm OTTV phiên bản web; hoàn thành xây dựng các bài học từ hợp phần trình diễn và chia sẻ các kết quả; thí điểm đánh giá chứng nhận công trình xanh một công trình do Dự án EECB hỗ trợ; đánh giả tiềm năng cải tạo công trình hiệu quả năng lượng trong giai đoạn tiếp theo.

Tại cuộc họp, các chuyên gia và đại diện các Bộ ngành Trung ương đánh giá cao những kết quả quan trọng dự án đã thực hiện. Theo đó, dự án đã và đang hoàn thành khối lượng công việc lớn, đầu mục nhiều, nhiều nội dung công việc lần đầu tiên được đề cập tại Việt Nam.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của dự án, lần đầu tiên nội dung tiệt kiệm năng lượng được đề cập trong văn bản pháp luật cao nhất của ngành Xây dựng là Luật Xây dựng sửa đổi. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển công trình tiết kiệm năng lượng trong tương lai.

Đại diện các bộ, ngành bày tỏ sự nhất trí với báo cáo cập nhật kết quả dự án đồng thời tiến hành trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thành tốt nhất những nội dung còn lại của dự án theo đúng thời hạn đã cam kết với nhà tài trợ.

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp, bà Sitara Syed – Phó Trưởng đại diện thường trực Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Bộ Xây dựng và các bên liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện dự án, đồng thời nhấn mạnh những sản phẩm của dự án cũng chính là những sản phẩm của Bộ Xây dựng, của Chính phủ Việt Nam. Do đó, các bên liên quan cần có những phương án sử dụng hiệu quả nhất những kết quả, sản phẩm của Dự án.

Kết luận cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Xây dựng Vũ Ngọc Anh cảm ơn các Bộ ngành liên quan, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã tích cực hỗ trợ Bộ Xây dựng triển khai dự án trong những năm qua.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh đề nghị các đơn vị có liên quan đến dự án tập trung đẩy mạnh tiến độ và hoàn thiện tất cả các hoạt động còn lại của dự án và cam kết hoàn thành các mục tiêu của dự án theo đúng thời hạn, đồng thời bày tỏ mong muốn UNDP phối hợp chặt chẽ và tích cực hỗ trợ Bộ Xây dựng trong việc thực hiện các phần việc liên quan đến việc đóng dự án.

Quý Anh – Đình Hà/BXD