25/02/2022

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung của Thủ đô với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm

Với vai trò là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, là đô thị đặc biệt, hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Hồng với khu vực nông thôn có hành lang xanh chiếm tỷ lệ lớn, việc rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) diễn ra ngày 23 và 24-2, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã có tờ trình đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô nhằm xác định các định hướng quy hoạch phù hợp với thực tiễn, nhận diện những hạn chế, tồn tại; đồng thời, đề xuất một số định hướng để Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, chất lượng sống là cơ bản.

Quy hoạch tổng thể để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và định hướng trong tương lai

Trình bày Tờ trình về việc đề nghị xem xét, thông qua chủ trương báo cáo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt và định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan và thực tiễn phát triển, thời gian qua, UBND thành phố đã giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai lập báo cáo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trình bày tờ trình tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Hương Ly/Hà Nội mới