22/12/2016

Điều chỉnh quy hoạch Vùng tỉnh BR-VT: Tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội

Chiều 20/12, tại UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã nghe đơn vị tư vấn báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh BR-VT đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

Theo đơn vị tư vấn Viện quy hoạch xây dựng Miền Nam, mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch lần này là nhằm khắc phục các bất cập tồn tại trong quy hoạch vùng tỉnh BR-VT hiện nay; hướng tới quan điểm tăng trưởng xanh, phát triền bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó đặt ra yêu cầu quản lý không gian và công tác chỉ đạo thực hiện các dự án chiến lược của vùng tỉnh, đồng thời là công cụ phục vụ chủ trương kêu gọi thu hút đầu tư.


Theo Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, ngoài công cụ quản lý ra, quy hoạch vùng tỉnh phải là công cụ để kích cầu, phát triển kinh tế-xã hội và tạo điều kiện kết nối với các vùng trong khu vực.

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh BR-VT được đặt trong bối cảnh phát triển và mối quan hệ vùng TP.HCM, vùng Duyên hải Nam Trung bộ, vùng quốc gia, khu vực Đông Nam Á. Xây dựng và phát triển vùng BR-VT đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành vùng kinh tế động lực trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại; Qua đó, kết nối các chiến lược phát triển mới của vùng TP.HCM, quốc gia và tích hợp với các quy hoạch chuyên ngành; phát triển không gian tích hợp đa ngành cùng các chuyên ngành khác trong vùng tỉnh BR-VT, mang tính khả thi và tính linh hoạt cao…

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh phải đề cập hết đến các huyện về địa bàn, kinh tế xã hội có mấy mũi nhọn, kể cả không phải mũi nhọn để tạo điều kiện cho người dân có cơ hội phát triển. Chẳng hạn như tạo điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các cơ chế chính sách để phát triển ra sao…

“Ngoài công cụ quản lý ra, quy hoạch vùng tỉnh lần này phải là công cụ để kích cầu phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện cho các huyện cùng phát triển và tạo điều kiện kết nối với các vùng trong khu vực. Làm thế nào để phát huy khai thác thế mạnh từ đất để tạo điều kiện thu hút đầu tư bằng cơ chế chính sách”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tỉnh BR-VT hiện nay có diện tích tự nhiên gần 2.000km2 với dân số trên 1 triệu người, bao gồm 2 thành phố là Vũng Tàu và Bà Rịa cùng 6 huyện (Long Điền, Đất Đỏ, Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo). Ranh giới hành chính phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía Tây giáp TP.HCM, phía Nam giáp biển Đông và phía Bắc giáp Đồng Nai.

Cao Cường/Báo Xây dựng