14/12/2016

Điều chỉnh quy hoạch quận Tân Phú và Thủ Đức

UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM về điều chỉnh một số nội dung trong một số đồ án quy hoạch của quận Tân Phú và quận Thủ Đức. Tiếp tục thông tin đến bạn đọc quyết định quan trọng này của UBND TPHCM, Báo SGGP xin trân trọng giới thiệu những nội dung nêu trên

Quận Tân Phú

Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – khu 1 (phần quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc, giao thông) đã được UBND TPHCM phê duyệt tại Quyết định 5388/QĐ-UBND TP ngày 30-9-2013. Cụ thể như sau:

+ Lô đất I/73, diện tích 20.700m² từ đất hỗn hợp bao gồm đất thương mại, dịch vụ kết hợp ở (30%) và đất hạ tầng kỹ thuật (70%) điều chỉnh thành đất nhà ở hiện hữu. Riêng khu đất thuộc Nhà nước làm Nhà máy nước ngầm Hóc Môn, không điều chỉnh chức năng.

+ Lô đất I/33, II/51, diện tích 95.800m² từ đất hỗn hợp với đất ở 10%, đất thương mại dịch vụ 60%, đất giáo dục 30% thành đất sử dụng theo hiện trạng.

+ Lô đất I/64, diện tích 7.100m² từ đất công trình công cộng (làm chợ Tây Thạnh) thành đất sử dụng theo đề xuất của địa phương.

+ Lô đất I/128, diện tích 4.400m² từ đất công trình giáo dục thành một phần làm đất ở.

+ Lô đất I/92 diện tích 1.900m² từ đất cây xanh công viên thành đất phù hợp với hiện trạng sử dụng đất.

+ Lô đất I/3 diện tích 628m² từ đất tôn giáo thành đất sử dụng theo hiện trạng ở hiện hữu.

Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – khu 2 (phần quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc, giao thông) đã được UBND TPHCM phê duyệt tại Quyết định 5387/QĐ-UBND TP ngày 30-9-2013. Cụ thể như sau:

+ Lô đất I/79 diện tích 8.400m² từ đất công viên cây xanh, điều chỉnh một phần thành đất ở.

+ Lô đất I/42 diện tích 8.800m² từ đất công viên cây xanh, điều chỉnh một phần thành đất ở.

+ Lô đất I/54 diện tích 5.000m² từ đất công trình giáo dục điều chỉnh một phần thành đất ở.

+ Một phần lô đất III/118 từ đất công trình tôn giáo, điều chỉnh một phần thành đất ở.

+ Một phần lô đất III/104, III/105, III/106 từ đất hỗn hợp gồm đất thương mại dịch vụ kết hợp ở (70%), đất cây xanh sử dụng công cộng (30%) điều chỉnh thành đất ở phần dãy nhà mặt tiền đường Âu Cơ.

+ Lô đất IV/98 diện tích 23.200m² từ đất hỗn hợp gồm đất thương mại dịch vụ kết hợp ở (47%), đất cây xanh (20%), đất văn hóa (33%) điều chỉnh thành đất ở hiện hữu.

+ Lô đất IV/27 diện tích 7.500m² từ đất công trình giáo dục thành đất ở hiện hữu.

+ Lô đất IV/50 diện tích 6.200m² từ đất công viên cây xanh thành đất ở hiện hữu.

Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – khu 3 (phần quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc, giao thông) đã được UBND TPHCM phê duyệt tại Quyết định 5341/QĐ-UBND TP ngày 26-9-2013. Cụ thể như sau:

+ Lô đất 1.4.1 diện tích 1.055m² từ đất công trình dịch vụ công cộng thành đất ở hiện hữu.

+ Một phần lô đất III.34.2 diện tích 33.800m² từ đất hỗn hợp gồm đất thương mại dịch vụ kết hợp ở (85%), đất cây xanh (15%) điều chỉnh thành đất ở hiện hữu.

+ Một phần lô đất III.19.4 diện tích 20.800m² từ đất hỗn hợp gồm đất thương mại dịch vụ kết hợp ở điều chỉnh thành đất ở hiện hữu.

+ Một phần lô đất V.9.1 diện tích 39.900m² từ đất hỗn hợp thành đất ở (khoảng 6.800m²).

+ Lô đất V.10.1 diện tích 3.925m² từ đất công trình tôn giáo sang đất trường học, công viên.

+ Một phần lô đất V.16 diện tích 19.011m² từ đất nhà ở sang đất công trình công cộng, cây xanh.

Điều chỉnh quy hoạch giao thông:

+ Đường kênh Tân Hóa: điều chỉnh lộ giới từ 50m sang thực hiện theo hiện trạng.

+ Đoạn đường từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường Nguyễn Thế Truyện dài 170m, điều chỉnh lộ giới từ 16m thành 13m.

+ Đường Lê Quang Chiếu: điều chỉnh lộ giới từ 16m thành 13m.

Quận Thủ Đức

Điều chỉnh lộ giới các tuyến đường: đường số 15 từ Kha Vạn Cân đến cuối đường, đường số 19 từ đoạn giáp với đường số 17 đến cuối đường, đường số 9 từ đoạn giáp với đường Tô Vĩnh Diện tới cuối đường: từ 16m còn 12m.

Đường Đào Trình Nhất đoạn từ Kha Vạn Cân đến ranh tỉnh Bình Dương: từ 40m còn 20m.

Đường Trương Văn Ngư đoạn từ Lê Văn Ninh đến Đặng Thị Rành: từ 20m còn 12m.

Đường số 4 đoạn từ đường Nguyễn Văn Lịch đến Đình Linh Tây: từ 20m còn 16m.

Đường số 13 đoạn từ Châu Bình đến đường số 15: từ 20m còn 16m.

Đường Đoàn Công Hớn từ đường Võ Văn Ngân đến đường Hồ Văn Tư: từ 20m còn 15m.

Đường Kha Vạn Cân từ Quốc lộ 13 đến nút giao thông đường Phạm Văn Đồng và đường số 20: từ 60m còn 20m (theo đồ án quy hoạch chi tiết phân khu 1/2000 của khu vực).

Theo Sài Gòn giải phóng