03/04/2023

Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025

(KTVN) – Ngày 03/4, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023

Theo Quyết định, điều chỉnh vị trí, khu vực phát triển nhà ở tại đô thị và nông thôn theo hướng tăng diện tích và tỷ lệ các loại nhà ở. Đến năm 2025 diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 1.850.800m2; diện tích nhà ở bình quân đạt 19,5m2 sàn/người.

Thành phố Lai Châu từ trên cao (Ảnh: NTA)

Cụ thể, đối với khu vực đô thị, tập trung phát triển nhà ở tại các thị trấn, trung tâm các huyện, thành phố; đa dạng các loại hình nhà ở kết hợp giữa xây mới, cải tạo, chỉnh  với phát triển nhà ở theo dự án theo thiết kế     hiện đại gắn với các công trình du lịch vui chơi, giải trí. Đối với khu vực nông thôn, Phát triển nhà ở hình thành các điểm dân cư tập trung và gắn liền với các khu vực sản xuất; thực hiện dự án du lịch, nghỉ dưỡng có một phần sản phẩm là nhà ở đối với những vùng có tiềm năng phát triển du lịch.

Về lý do điều chỉnh, theo UBND tỉnh Lai Châu, Hiện nay một số chỉ tiêu phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021- 2025 đã phê duyệt tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh không còn phù hợp với nội dung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 1129/QĐ- UBND ngày 24/8/2022.

Để đảm bảo xây dựng nội dung điều chỉnh Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 phù hợp với tình hình thực tiễn, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh lại Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025

Tuyết Ngân