02/02/2018

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.


Khu vực ngư trường vùng Đông Bắc đảo Phú Quốc. (Nguồn: Ngọc Hà/TTXVN)

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khu vực xã Bãi Thơm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện việc cập nhật các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch vào hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng.

Theo TTXVN/VIETNAM+