04/12/2019

Đề xuất bộ tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới sau 2020

Theo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau 2020 cần phải có sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong phân loại rác tại nguồn.

Để đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tại cuộc họp chiều ngày 3/12, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho rằng bước sang giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh bảo vệ môi trường vẫn là yếu tố cốt lõi, các tiêu chí môi trường đặt ra trong nông thôn mới cần phải phù hợp hơn.

Vì vậy, Tổng cục Môi trường cần phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá cụ thể các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, từ đó đề xuất bộ tiêu chí chung cho giai đoạn mới sau năm 2020.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo đề xuất của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ tiêu chí môi trường trong nông thôn mới sau năm 2020 cần định lượng cụ thể, địa phương nào có tỷ lệ chôn lấp rác thải sinh hoạt bao nhiêu phần trăm thì được công nhận nông thôn mới.

Đặc biệt, “nông thôn mới phải có sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong phân loại rác tại nguồn, quy hoạch chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Nông thôn mới kiểu mẫu phải có điểm đặc sắc, tiêu biểu” ông Nhân nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, công tác bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2016-2020 đã có bước đột phá lớn. Tính đến hết tháng 7/2019, cả nước có có 5.443 xã đạt tiêu chí môi trường (đạt 61,1%), tăng 3,9% so với cuối năm 2018. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có 100% số xã đạt tiêu chí môi trường như các tỉnh Nam Định, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bình Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc…

Đối với cấp huyện, báo cáo của Tổng cục Môi trường cho thấy đã có 84 đơn vị được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết hội nghị toàn quốc về “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2021 và định hướng cho giai đoạn sau năm 2020” sẽ diễn ra ngày 10/12 tới, tại thành phố Hưng Yên.

Dự kiến, tại Hội nghị sẽ tuyên dương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2021./.

Mai Mạnh/Vietnam+