30/08/2023

Đảng bộ Viện Kiến trúc Quốc gia học tập chuyên đề Quý III/2023

(KTVN) – Sáng 28/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) đã tham gia Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác tư tưởng nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Tham dư Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Viện Kiến trúc Quốc gia có đồng chí PGS.TS Mai Thị Liên Hương, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng; các đồng chí Vũ Đình Thành và Trịnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Điểm cầu Viện Kiến trúc Quốc gia

Căn cứ Kế hoạch số 133-KH/ĐUK ngày 22/8/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã kết nối với điểm cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tại Hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú – Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt nội dung chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ các cơ quan Trung ương”. Theo đó, để góp phần ngăn chặn, phòng ngừa sự trì trệ dẫn tới suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thì yêu cầu “tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao” là cần thiết.

Chuyên đề cũng đưa ra các giải pháp tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Để tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, tự giác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thì cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; đồng thời, cần khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của đồng chí, đồng nghiệp từ đó chuyển thành nhận thức và hành động tự giác.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã lắng nghe chuyên đề “Phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay”, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng – Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu tập trung 03 nội dung: Cơ sở lý luận nghiên cứu về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; Quan điểm, đường lối của Đảng về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay; Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị, các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của Đảng ủy Khối; tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn rèn luyện, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, luôn học tập, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với Đảng; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao; chấp hành sự phân công của tổ chức Đảng.

Tuyết Ngân