27/10/2015

Đan Phượng, huyện đầu tiên của thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 23-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã ký Quyết định số 1810/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Đan Phượng đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

sphuong

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, để đạt chuẩn huyện nông thôn mới phải có ít nhất 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới trở lên; 25% số xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, tính đến hết năm 2014, huyện Đan Phượng có 13/15 xã (86,67%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Đạt được kết quả trên là do huyện Đan Phượng đã có những bước đi, cách làm đúng đắn cùng quyết tâm thực hiện, phấn đấu hoàn thành chương trình. Trong đó, điểm nhấn của huyện chính là hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang. Huyện đã tổ chức thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ – thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp; tăng năng suất cây trồng, vật nuôi.
Theo Hà Nội mới