23/09/2020

Đà Nẵng: Thành lập Ban Quản lý phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, công nghệ cao

Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố Đà Nẵng.

Sáng 23/9, UBND thành phố công bố thành lập Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng.

da-nang-thanh-lap-ban-quan-ly-phat-trien-ha-tang-cac-khu-cong-nghiep-cong-nghe-cao1600846700

Đơn vị này hoạt động theo hình thức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, được thực hiện chức năng của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý các dự án đầu tư xây dựng do UBND thành phố giao hoặc điều hành đối với dự án do các sở, ngành làm chủ đầu tư, thông qua hợp đồng ủy thác điều hành dự án theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Anh, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao Đà Nẵng được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng.

Theo Phó chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, với việc thành lập Ban này, thời gian tới, Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện hiệu quả các dự án trong khu công nghiệp, khu công nghệ. Đặc biệt, tham gia tích cực vào quá trình thực hiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nội dung phát triển các dự án trong phân khu công nghệ cao.

Hà Minh/Báo Đầu tư