27/04/2021

Đã có 401/1.579 chung cư cũ tại Hà Nội được kiểm định

Trưởng phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội) Bùi Tiến Thành cho biết: Trên địa bàn thành phố hiện có 1.579 chung cư cũ, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành kiểm định, phân loại, đánh giá chất lượng chung cư cũ.

Đến nay, đã có 401 chung cư cũ được kiểm định; trong đó có 8 chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm cấp độ D (cấp độ nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, phải di dời khẩn cấp người dân). Thành phố đã bố trí đủ quỹ nhà tạm cư cho các hộ dân để thực hiện di dời khẩn cấp.

Nhằm thúc đẩy cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, vừa qua, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xây dựng Đề án khung, cơ chế chính sách cải tạo chung cư cũ mang tính tổng thể hơn, theo đó không chỉ đề xuất cơ chế chính sách mà cả giải pháp thực hiện. Thành phố cũng có quyết định thành lập ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố chỉ đạo xuyên suốt, thực hiện các giải pháp giải quyết các vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ.

Dạ Khánh/Hà Nội mới