03/03/2020

Công nhận 2 địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, Quyết định 317/QĐ-TTg nêu rõ:  Công nhận thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Trong giai đoạn 2011 đến tháng 7/2019, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, đã huy động trên 1.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn như: Vốn xây dựng nông thôn mới, vốn lồng ghép, vốn tín dụng và đóng góp cộng đồng; qua đó đã đầu tư hạ tầng điện, đường, trường, trạm đem lại sự đổi mới ở các xã nông thôn hiện nay. Bên cạnh đó, địa phương thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và đã hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Giá trị sản xuất 1 ha hiện nay đạt 130 triệu đồng, góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Quyết định 318/QĐ-TTg nêu rõ: Công nhận thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Toàn cảnh thành phố du lịch Quy Nhơn. Ảnh: Phạm Kha/TTXVN

Toàn cảnh thành phố du lịch Quy Nhơn. Ảnh: Phạm Kha/TTXVN

Thành phố Quy Nhơn có 16 phường nội thành, 5 xã; trong số này có 4 xã: Phước Mỹ, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu thuộc diện xây dựng nông thôn mới (riêng xã Nhơn Hội đang được quy hoạch thành phường nội thành). Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay 4/4 xã: Phước Mỹ, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu đều đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao UBND các tỉnh Bình Định, Sóc Trăng có trách nhiệm công bố, khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Quy Nhơn, thị xã Ngã Năm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

TTXVN