29/05/2023

Công bố đồ án quy hoạch chung đô thị mới La Vang và đô thị mới Lìa tỉnh Quảng Trị

(KTVN) – Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ công bố, công khai đồ án quy hoạch chung đô thị mới La Vang (huyện Hải Lăng) và quy hoạch chung đô thị mới Lìa (huyện Hướng Hóa).

Trước đó, ngày 31/3, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị La Vang và quyết định về việc quy hoạch chung đồ án chung đô thị Lìa.

Cụ thể, theo quy mô lập quy hoạch, đô thị mới La Vang có phạm vi toàn bộ xã Hải Phú (huyện Hải Lăng), ranh giới phía bắc giáp xã Hải Quy, phía nam giáp xã Hải Lâm, phía đông giáp xã Hải Thượng (huyện Hải Lăng) và phía tây giáp thị xã Quảng Trị.

Với mục tiêu xây dựng phát triển đô thị La Vang đạt tiêu chí đô thị loại V trước năm 2045, có vị trí quan trọng về quan trọng về quốc phòng an ninh; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hình thành trung tâm chuyên ngành về thương mại dịch vụ, dịch vụ du lịch, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội huyện Hải Lăng.

Đô thị La Vang sẽ phát triển theo hướng thương mại dịch vụ, dịch vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và được chia thành 3 phân khu chức năng. Tổng diện tích tự nhiên là 1.738,5ha.

Công bố đồ án quy hoạch chung đô thị mới La Vang và đô thị mới Lìa tỉnh Quảng Trị

Cùng với đó, Khu đô thị Lìa (huyện Hướng Hóa) cũng được phê duyệt hình thành dựa trên mục tiêu xây dựng phát triển đô thị đạt tiêu chí đô thị loại V trước năm 2045, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành trung tâm chuyên ngành về kinh tế, văn hóa, du lịch, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội vùng phía Nam huyện Hướng Hóa.

Đô thị Lìa với tính chất là đô thị tổng hợp trực thuộc huyện Hướng Hóa, là đô thị loại V; phát triển về thương mại dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch, năng lượng tái tạo; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh biên giới.

Tổng diện tích tự nhiên là 2.836 ha. Định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2045 như sau: Đất xây dựng đô thị đến năm 2045 khoảng 762,78 ha, chiếm khoảng 26,9% tổng diện tích đất tự nhiên, gồm:  Đất dân dụng là 181,06 ha, đất ngoài dân dụng là 581,72 ha và đất khác là 2.073,22 ha.

Quang Tuyền