03/12/2019

Có thể đăng ký cấp “sổ đỏ” nhanh hơn so với thời gian quy định

Dự thảo cũng bổ sung việc cung cấp dịch vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa phối hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp về các Dự thảo nghị định về đất đai.

Để cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ, chủ động giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để đấu giá, Dự thảo Nghị định bổ sung chức năng dịch vụ cung cấp thông tin đất đai và thông tin về thị trường quyền sử dụng đất; tư vấn pháp lý trong việc lập hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo Tờ trình Dự thảo, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã có quy định về việc nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất là Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp xã trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại cấp xã. Trường hợp địa phương tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thì các cơ quan này tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bộ phận một cửa.

Người dân làm TTHC tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Lâm

Người dân làm TTHC tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Lâm

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy một bộ phận người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu được nhận hồ sơ và trả kết quả với thời gian và địa điểm theo nhu cầu.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dân, tạo cơ chế chủ động, linh hoạt trong việc cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, cần thiết quy định việc cung cấp dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thời gian, địa điểm theo nhu cầu.

Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung việc cung cấp dịch vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cung cấp dịch vụ với thời gian giải quyết giảm so với quy định của địa phương và cung cấp dịch vụ tại địa điểm theo yêu cầu. UBND cấp tỉnh sẽ quy định giá dịch vụ trong trường hợp này.

Trong quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, trên địa bàn cả nước đã xuất hiện nhiều khu đất, thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa do địa phương quy định hoặc có diện tích lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa nhưng hình thể khu đất, thửa đất không phù hợp để xây dựng nhà ở, công trình độc lập.

Việc giao, cho thuê các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tách thửa tối thiểu theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là rất khó khăn, có thể xảy ra các tình huống bất hợp lý do không thể hợp thửa đất được và theo đó cũng không giải quyết được tình trạng đất manh mún, công trình “siêu mỏng”, “siêu méo”.

Nhằm tạo khung khổ pháp lý để thực hiện rà soát và giao, cho thuê các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, tránh tình trạnh bị lấn, bị chiếm, tăng thu ngân sách nhà nước, dự thảo Nghị định bổ sung một điều mới quy định cụ thể về vấn đề này để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

H.L/Pháp luật và Xã hội