30/08/2017

Chủ trương xây dựng Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8125/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc góp ý chủ trương xây dựng Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 53/TTr-UBND.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1975/BXD-QHKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ như sau: Đề án quy hoạch tổng thể đầu tư phục hồi, bảo tồn tôn tạo và phát huy Khu di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến “Chiến khu Việt Bắc” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 25/10/1999 và Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK, liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 17/3/2016 chưa có Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là một việc quan trọng liên quan đến công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích hiện hữu và quy hoạch sử dụng đất đai; vinh danh các danh nhân lịch sử, cách mạng, văn hóa. Vì vậy, UBND tỉnh Bắc Kạn cần báo cáo, xin ý kiến Ban Bí thư xem xét.

Đoan Trang/BXD