29/07/2023

Chủ đầu tư có thể bị thay thế nếu không thực hiện đúng tiến độ nhà ở xã hội

(KTVN) – UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, ban hành quy trình giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa (Nguồn: ST)

Văn bản cũng nêu rõ, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM chủ trì, phối hợp UBND các quận huyện, TP. Thủ Đức, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý đô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp thành phố trong quá trình lập, thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng,…

Đồng thời, Sở Xây dựng được giao chủ động phối hợp với các Sở ngành, UBND các quận huyện và TP. Thủ Đức xây dựng, điều chỉnh bổ sung Chương trình phát triển nhà ở của địa phương theo quy định của Luật Nhà ở, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 làm cơ sở chấp thuận đầu tư, đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm; Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đến năm 2030 trình UBND Thành phố ban hành.

UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm đủ quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo quy định của pháp luật. Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư; Rà soát, ban hành quy trình giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích thực hiện dự án đầu tư khuyến khích…

Đặc biệt, đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt; trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện thì tham mưu UBND TPHCM để thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn, giao cho các chủ đầu tư khác.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án trên địa bàn nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng tương đương với nhà ở thương mại, cơ cấu sản phẩm, giá thành hợp lý để đáp ứng cho người thu nhập thấp, công nhân có cơ hội tiếp cận, cải thiện về nhà ở; bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án

Tuyết Ngân