07/04/2023

Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 6/4/2023, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, chuyển đổi báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí  theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự đổi mới của đất nước đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng,.. thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Cụ thể, đến năm 2025, có 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số; 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. Và có đến 80% cơ quan báo chí  hoạt động, vận hành hoạt động mô hình tòa soạn hội tụ phù hợp với phát triển khoa học công nghệ và xu hướng báo chí số, hiện đại,..

Đến năm 2030, có 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số; các chỉ số sử dụng nền tảng phân tích dữ liệu, trí tuệ nhận t, mô hình tòa soạn hội tụ tiếp tục được nâng lên lần lượt là 90%/100% ,.. từ đó giúp các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu và trong một nửa số đó tăng doanh thu khoảng 20%.

Về nhiệm vụ, giải pháp và kinh phí thực hiện, cần nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền của cán bộ quản lý thông tin, truyền thông từ Trung ương đến địa phương, được quán triệt xuyên suốt từ lãnh đạo cơ quan báo chí đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên đáp ứng, đồng bộ với chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Cơ quan báo chí phát triển các sản phẩm báo chí số trên nền tảng số và nâng cao chất lượng nguôn nhân lực; tăng cường hợp tác quốc tế,  học tập trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia có nền báo chí số phát triển mạnh, hiện đại. Ngân sách nhà nước được phân bổ theo phân cấp, hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trong đó, tăng cường lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đã được phê duyệt.

Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể  để tổ chức triển khai thực hiện chiến lược. Các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số cơ quan báo chí gắn với CĐS của địa phương.

Đồng thời, các cơ quan chủ quản báo chí phê duyệt và chỉ đạo triển khai kế hoạch  chuyển đổi số cơ quan báo chí trực thuộc. Tăng cường trách nhiệm  cơ quan chủ quản báo chí trong đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, tài chính cho cơ quan báo chí triển khai chuyển đổi số, đào tạo nâng cao kiến thức, công nghệ cho đội ngũ phóng biên, biên tập viên về chuyển đổi số ./.

Đức Nguyên