15/12/2020

Cần có phần mềm quản lý dữ liệu đất đai

Kết quả giám sát của HĐND thành phố Hà Nội cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến nhiều dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai không bị xử lý kịp thời là do thiếu hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu.

Về vấn đề này, Thường trực HĐND thành phố đã đề nghị UBND thành phố sớm hoàn thành phần mềm dùng chung trên toàn thành phố, song đến cuối năm 2020 vẫn chưa thực hiện được.

Được biết, UBND thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức xây dựng phần mềm quản lý thông tin các dự án, kết nối liên thông giữa các sở, ngành, địa phương. Đồng thời, qua đó làm rõ quy trình, trách nhiệm quản lý, cập nhật, khai thác số liệu. Tuy nhiên do chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng ngành đối với từng thủ tục cụ thể khác nhau; số lượng dự án nhiều; mối quan hệ cung cấp thông tin quản lý các dự án chưa được xác định rõ, chưa chặt chẽ, thường xuyên và chủ yếu thực hiện trên các thủ tục liên thông xử lý hồ sơ, chưa liên thông trong việc quản lý, giám sát dự án đầu tư; các tổ chức được giao đất, cho thuê đất chưa chủ động, không thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện nên mọi việc vẫn… “giậm chân tại chỗ”.

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cam kết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội nhằm xây dựng hệ thống thông tin các dự án kết nối liên thông giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, phát huy hiệu quả công tác tổng hợp dữ liệu, khai thác dữ liệu và quản lý tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn Thủ đô.

Hy vọng, những cam kết trên sẽ sớm được các cơ quan liên quan cụ thể hóa thành hiện thực, đáp ứng được yêu cầu thực tế cũng như mong muốn của cử tri.

Bảo Vy/Hà Nội mới