21/06/2022

Cần có các biện pháp tăng cường rà soát và thẩm định giá nhà tái định cư

Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP. Hà Nội, do Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài chính…

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả Sở Tài chính đã đạt được trong việc thực hiện các quy định pháp luật đối với quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố thời gian qua.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Tài chính cần khẩn trương thống kê tổng số cơ sở nhà, đất là tài sản công cần được sắp xếp lại, xử lý trong kỳ giám sát, số cơ sở đã hoàn thành theo quy định, số cơ sở chưa hoàn thành, nêu rõ nguyên nhân và tiến độ thực hiện; Đôn đốc các đơn vị rà soát, hoàn thiện đề án sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; có biện pháp, lộ trình giải quyết, thẩm định các hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt.

Ảnh minh họa

Đối với quỹ nhà chuyên dùng, nhà tái định cư, yêu cầu Sở có các biện pháp tăng cường thực hiện việc rà soát, thẩm định giá thuê nhà chuyên dùng và định mức chi phí công tác quản lý nhà theo cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ; tham mưu giá khởi điểm đấu giá các diện tích kinh doanh dịch vụ tại các chung cư tái định cư và các nội dung liên quan, trình UBND TP theo quy định.

Được biết, trong báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo Sở Tài chính thông tin, thời gian qua, Sở đã tham mưu UBND TP triển khai thực hiện các quy định của Trung ương trong công tác quản lý tài sản công qua nhiều giai đoạn, có những nội dung sửa đổi, bổ sung được Sở tham mưu điều chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu, ban hành một số cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý sử dụng tài sản công là nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Thành ủy, HĐND TP và UBND TP các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo thẩm quyền quy định.

Cụ thể, Sở tham mưu cho UBND TP phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 10.711 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất lên đến trên 43 triệu m2, diện tích nhà gần trên 9,9 triệu m2; Báo cáo UBND TP xử lý đối với cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không đúng mục đích là 653 cơ sở với 5,8 triệu m2 đất và trên 359 nghìn m2 nhà.

Ngoài ra, Sở cũng tham mưu UBND thành phố các phương án tổng thể bố trí, sắp xếp lại các khu liên cơ, trụ sở các sở, ban, ngành thành phố; ban hành Quyết định thanh lý theo thẩm quyền đối với trên 155 nghìn m2 nhà của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc khối sở, ban, ngành thuộc thành phố với tổng nguyên giá là trên 202 tỷ đồng; Rà soát 40 đề án sử dụng tài sản công là nhà, đất, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất để liên doanh liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Bước đầu đạt hiệu quả tích cực với 4/40 đề án đã được UBND TP phê duyệt.

Thanh Xuân/Vneconomy