09/10/2015

Bộ Xây dựng và KOICA ký kết Biên bản thảo luận về Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam

Ngày 8/10/2015, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh và Giám đốc Quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Chang Jae Jun đã ký kết Biên bản thảo luận về Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam. Dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Thái Nguyên và Kiên Giang, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi ký kết.

Những năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc được chú trọng, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc đã triển khai nhiều hợp tác trong lĩnh vực quy hoạch, nâng cao năng lực quản lý đô thị. Tuy nhiên, trong lĩnh vực phát triển đô thị xanh, đây mới là dự án phối hợp đầu tiên giữa 2 Bộ, dưới sự đề xuất của KOICA.

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh (Dự án) do Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA hỗ trợ Việt Nam, với số tiền 6,5 triệu USD, thực hiện trong 3 năm, từ năm 2015. Dự án được triển khai ở 2 thành phố là Yên Bình (tỉnh Thái Nguyên) và Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang).

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh cho biết Biên bản thảo luận về Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam giữa Bộ Xây dựng và KOICA là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh của Chính phủ Việt Nam, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Với việc ký kết Biên bản thảo luận, các chuyên gia KOICA sẽ hỗ trợ Bộ Xây dựng xây dựng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đô thị xanh, trên cơ sở kinh nghiệm lâu năm của Hàn Quốc. Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh tin tưởng với sự hỗ trợ tích cực của KOICA, sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Xây dựng cũng như của UBND các thành phố tham gia Dự án, Dự án sẽ được triển khai nhanh chóng và sớm mang lại hiệu quả.

Bày tỏ sự vui mừng khi Biên bản thảo luận giữa Bộ Xây dựng và KOICA được ký kết, ông Chang Jae Jun cho biết, Biên bảo thảo luận về Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh là một trong những nội dung quan trọng thể hiện sự ủng hộ và đồng hành của Chính phủ Hàn Quốc đối với Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh của Chính phủ Việt Nam.

Ông Chang Jae Jun mong muốn từ 2 thành phố điểm ở Thái Nguyên và Kiên Giang, Dự án sẽ được triển khai nhân rộng ra các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam.
Theo Moc.gov.vn