30/10/2015

Bộ Xây dựng và Bộ KH&CN ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016-2020

Chiều 29/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 – 2020. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đồng chủ trì buổi lễ.


Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 – 2020 giữa Bộ Xây dựng và Bộ KH&CN.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Bộ trong thời gian qua, giúp Bộ KH&CN hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ giao. Trong hoạt động đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực xây dựng, Bộ KH&CN đã nhận được sự phối hợp của Bộ Xây dựng, qua các công trình xây dựng lớn.

Do vậy, Bộ trưởng Nguyễn Quân khẳng định, Lễ ký kết hôm nay, sẽ thúc đẩy sự phối hợp tốt hơn nữa để nhiều thành tựu khoa học công nghệ được thể hiện tại các công trình lớn của đất nước.


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định, là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, thị trường BĐS… Bộ Xây dựng luôn chú trọng ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ nhằm phát triển ngành xây dựng.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, khoa học công nghệ là một trong những nhân tố quyết định giúp nâng cao chất lượng sản phẩm ngành xây dựng, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa Việt Nam với các nước tiên tiến trên thế giới, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng đánh giá, việc nghiên cứu, áp dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng hiện nay ở Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định, ảnh hưởng chưa tốt đến môi trường, hạ tầng đô thị, giao thông, kiến trúc… Do đó, việc nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Do vậy, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tổ chức để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng… ; đồng thời, tạo môi trường thu hút các nhà nghiên cứu khoa học công nghệ.

Lễ ký kết có ý nghĩa quan trọng, thể hiện được tầm quan trọng của khoa học công nghệ, tập trung vào những nội dung cụ thể, để khoa học công nghệ trở thành yếu tố quyết định, rút ngắn khoảng cách với các nước, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Bộ trưởng mong muốn hai Bộ sẽ phát huy kết quả đạt được để phối hợp tốt hơn trong thời gian tới.


Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu tại buổi lễ.

Nội dung chương trình phối hợp giữa hai Bộ gồm: Phối hợp trong việc tổ chức xây dựng và thực hiện triển khai hiệu quả các chương trình trọng điểm ngành xây dựng (được cụ thể hóa trong các lĩnh vực: Cơ khí xây dựng, VLXD, công nghệ xây dựng, kiến trúc và quy hoạch xây dựng, công nghệ xử lý môi trường, quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị và nông thôn, tư vấn xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ), đảm bảo mục tiêu, phương hướng, lộ trình của các chương trình phù hợp với Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Phối hợp hướng dẫn xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, đặc biệt là Chương trình phát triển các sản phẩm quốc gia đến năm 2020 và chương trình trọng điểm cấp Bộ.

Phối hợp thúc đẩy đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ ngành xây dựng cụ thể trong đầu tư xây dựng dự án phòng thí nghiệm cấp quốc gia chuyên ngành nhằm phục vụ nghiên cứu chế tạo cơ khí, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới trong xây dựng công trình ngầm, công trình ven biển, ngoài đảo, nhà cao tầng, xử lý nền đất yếu, kết cấu nhịp lớn bằng vật liệu mới.

Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế giữa các nước trong khu vực ASEAN và các nước trên thế giới về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ xây dựng, đặc biệt trong nghiên cứu, phát triển và chuyển công nghệ sản xuất vật liệu xanh, công nghệ xây dựng các công trình ngầm, công trình lớn, công trình ven biển, ngoài đảo đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững và ổn định hòa bình trong khu vực.

Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, thẩm định và công bố các tiêu chuẩn quốc gia; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tăng cường thúc đẩy hoạt động của Tiểu ban Xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Lựa chọn, hình thành và đầu tư phát triển một đến hai tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Xây dựng thành tổ chức khoa học và công nghệ mạnh, đủ khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng của quốc gia thuộc ngành xây dựng.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. Phối hợp tích cực cơ sở dữ liệu về kết quả hoạt động, tiềm lực khoa học và công nghệ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Trên cơ sở các nội dung chương trình phối hợp và công trình công tác đã được cấp có thẩm quyền thông qua, việc phối hợp thực hiện sẽ được hai bên xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể theo từng năm và chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc hai Bộ chủ động tích cực phối hợp với nhau trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình; đồng thời phối hợp đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh đột xuất có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình này.

Hằng năm hai bên phối hợp lựa chọn và hỗ trợ 3 – 5 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc các lĩnh vực của ngành xây dựng, phù hợp với Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 và Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng; lựa chọn và đề xuất từ 1 – 2 sản phẩm thuộc ngành xây dựng là sản phẩm quốc gia.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau để các cán bộ thuộc hai Bộ được phân công đầu mối tham dự các hội nghị, hội thảo, tham gia các đoàn công tác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xây dựng và hoạch định chính sách trong và ngoài do một trong hai Bộ tổ chức…

Ngọc Hà/Báo Xây dựng