30/09/2020

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn phố biến Luật Kiến trúc

Ngày 30/9 tại Thành phố Huế, Bộ Xây dựng đã giao cho Vụ Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị tập huấn phố biến Luật Kiến trúc và các Nghị định liên quan. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn; bà Trần Thu Hằng – Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc cùng đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng; Tới dự có Chủ tịch UBND thành phốHuế –  Hoàng Hải Minh, Giám đốc Sở xây dựng cùng đại diện các Sở Xây dựng địa phương và các Hội Kiến trúc sư của các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn khái quát Luật Kiến trúc đã được Quốc Hội thông qua năm 2019

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn khái quát Luật Kiến trúc đã được Quốc Hội thông qua năm 2019

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn khái quát: Luật Kiến trúc đã được Quốc hội thông qua năm 2019 nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý kiến trúc; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình ở đô thị và nông thôn; điều kiện hành nghề kiến trúc của tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ Kiến trúc sư; xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh Luật Kiến trúc là Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc và Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã được ban hành.

Phân tích về những điểm mới trong Luật Kiến trúc 2019 như: Điều kiện để kiến trúc sư được cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề; Quy trình hành nghề Kiến trúc sư; điều kiện hành nghề của kiến trúc sư. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn khẳng định: Luật Kiến trúc 2019 đã tạo điều kiện cho Kiến trúc sư phát huy sự sáng tạo của mình.

Tại Hội nghị, ông Vũ Anh Tú – đại diện Lãnh đạo Vụ Quy hoạch Kiến Trúc đã chia sẻ, giải thích một số nội dung với các đại biểu tham dự Hội nghị về những vấn đề trong quản lý kiến trúc. Đó là, công trình kiến trúc có giá trị, quy chế quản lý kiến trúc và thi tuyển phương án kiến trúc. Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình hành nghề kiến trúc như quy tắc ứng xử nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp. Đặc biệt, các nội dung liên quan tới điều kiện để người nước ngoài hành nghề Kiến trúc sư tại Việt Nam.  Tham luận về quy trình lập hồ sơ thiết kế cũng nhận được sự quan tâm của các đại biểu.

Hội nghị nhận được sự quan tâm của giới Kiến trúc sư khu vực miền Trung

Hội nghị nhận được sự quan tâm của giới Kiến trúc sư khu vực miền Trung

Sau phần tham luận của Ban tổ chức, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận làm sáng tỏ nhiều vấn đề nhằm hướng tới môi trường hoạt động của Kiến trúc sư Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019 được bố cục thành 5 Chương và 41 Điều bao quát 3 nội dung chính sách cơ bản là: Quản lý kiến trúc; Hành nghề kiến trúc; Quản lý nhà nước về kiến trúc.

Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc hướng dẫn cụ thể về công trình kiến trúc có giá trị; quy chế quản lý kiến trúc; thi tuyển phương án kiến trúc; quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề; phát triển nghề nghiệp liên tục; sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc; hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật Kiến trúc hướng đến 3 nội dung cơ bản “Quản lý kiến trúc; Hành nghề kiến trúc; Quản lý nhà nước về kiến trúc”

Luật Kiến trúc hướng đến 3 nội dung cơ bản “Quản lý kiến trúc; Hành nghề kiến trúc; Quản lý nhà nước về kiến trúc”

Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Trong thời gian vừa qua Bộ Xây dựng đã tổ chức triển khai tập huấn, phổ biến Luật Kiến trúc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho các tỉnh Đông Nam Bộ và tại Huế cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Hội nghị tập huấn phố biến Luật Kiến trúc và các Nghị định liên quan đã thành công tốt đẹp.

Lương Thủy