03/01/2020

Bộ Xây dựng tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2020

Ngày 2/1, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã chủ trì cuộc gặp mặt báo chí theo dõi ngành Xây dựng trong năm qua và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng kế hoạch năm 2020 của ngành Xây dựng.

Tại cuộc gặp mặt, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh đã tóm tắt tình hình thực hiện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch năm 2020 của ngành Xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã chủ trì gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã chủ trì gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Theo đó, trong năm 2019, toàn ngành Xây dựng đã nỗ lực cao độ để hoàn thành Kế hoạch công tác năm, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu trong kế hoạch chính.

Hoạt động xây dựng tăng trưởng khoảng 9 – 9,2% so với cùng kỳ năm 2018; Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 39,2%; Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 88%; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 86%; Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm xuống khoảng 20%; Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 98 triệu tấn; Gạch xây có 26 tỷ viên, gạch nung có 20 tỷ viên và gạch không nung là 6 tỷ viên.

Trong 8 chỉ tiêu của Kế hoạch năm, chỉ tiêu duy nhất không đạt là chỉ tiêu “nhà ở xã hội”. Trong năm 2019, tổng diện tích nhà ở đã tăng thêm khoảng 50 triệu m2 sàn. Nhà ở xã hội có 4.110 căn với tổng diện tích 205.000m2 sàn, kém hơn chỉ tiêu kế hoạch là 50.000 căn với tổng diện tích 2,5 triệu m2 sàn.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của ngành Xây dựng cũng đạt các kết quả tích cực. Đó là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; Cải cách hành chính; Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Quản lý quy hoạch, kiến trúc; quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; Quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng, Thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong 37 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, 8 đơn vị đang trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên. 29 đơn vị còn lại thực hiện cơ chế tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên.

Ở các lĩnh vực công tác khác, Bộ đã ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2020, đảm bảo trọng tâm, phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được xử lý kịp thời, triệt để. Trong năm 2019, Bộ đã tiếp 117 lượt công dân, 4 đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý 481 đơn; ban hành 196 văn bản liên quan đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân và tổ chức.

Bộ cũng thường xuyên chỉ đạo, quán triệt lực lượng thanh tra thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ và các quy định về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh những thành tích đạt được, ngành Xây dựng trong năm 2019 còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Trong đó, nổi bật là tiến độ soạn thảo một số văn bản quy phạm pháp luật và một số Đề án còn chậm so với kế hoạch; Chất lượng một số Đồ án quy hoạch còn chưa cao; Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn xảy ra phổ biến.

Thị trường bất động sản có dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung không chỉ ở phân khúc nhà ở xã hội. Tình trạng hoạt động kinh doanh bất động sản vi phạm quy định pháp luật xảy ra tương đối phổ biến. Vật liệu xây dựng không nung phát triển chậm. Tiến độ thúc đẩy xử lý tro xỉ, phế thải công nghiệp làm thạch cao và vật liệu xây dựng chậm, sản lượng xử lý thấp so với kế hoạch đề ra.

Hướng đến năm 2020, Bộ Xây dựng đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu là tăng giá trị sản xuất xây dựng toàn Ngành khoảng 9%-10% so với năm 2019; Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%; Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 90%.

Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 87%. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch còn 18%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 24m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt khoảng 95%; Sản lượng sản phẩm xi măng khoảng 103 triệu tấn.

Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh trả lời câu hỏi của báo chí

Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh trả lời câu hỏi của báo chí

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, Bộ đã xây dựng 15 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho Kế hoạch năm 2020. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tậm là hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014; Tiếp tục triến khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; Triển khai “Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

Họp báo đầu năm 2020 của Bộ Xây dựng có sự tham dự của hơn 100 phóng viên, nhà báo đến từ 60 đơn vị báo chí

Họp báo đầu năm 2020 của Bộ Xây dựng có sự tham dự của hơn 100 phóng viên, nhà báo đến từ 60 đơn vị báo chí

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã cảm ơn các phóng viên, nhà báo đã phản ánh, đưa tin khách quan, kịp thời và hiệu quả về ngành Xây dựng trong năm 2019, đồng thời chia sẻ những mục tiêu trọng tậm của ngành trong năm 2020.

Cuối buổi họp báo, lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng đã trực tiếp trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề nóng của ngành Xây dựng trong thời gian qua như Hành lang pháp lý cho thị trường condotel; Cải tạo chung cư cũ; Rà soát, xử lý quy hoạch sai quy định ở địa phương; Quy định mới về tầng tum; Sốt đất ở các đặc khu kinh tế…

 

BXD