19/07/2022

Bộ Xây dựng sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 15/7/2022, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, các địa phương, các Sở Xây dựng, các đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo Báo cáo được trình bày tại Hội nghị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội,đồng thời xác định rõ năm 2022 là năm quan trọng để thực hiện Kế hoạch 05 năm 2021-2025; ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ và các doanh nghiệp trong Ngành đã tập trung, nỗ lực thực hiện các chương trình, kế hoạch của Bộ đã ban hành nhằm triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng tăng 3,65% so với cùng kỳ 2021 (tuy nhiên thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP cả nước). Tốc độ tăng trưởng của hoạt động kinh doanh bất động sản 6 tháng đầu năm 2022, tăng 3,94% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 41%, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2021. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 25,2 m2 sàn/người, tăng 0,2 m2 sàn/người so với năm 2021. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 92,8%, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ Xây dựng đã ban hành đầy đủ, kịp thời, tổ chức quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện đến từng đơn vị các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Bộ đã trình Chính phủ ban hành 03 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định; trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Xây dựng; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc giữ gìn kiến trúc truyền thống. Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ báo cáo Quốc hội hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và được đưa vào Chương trình xây dựng luật năm 2023, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Về quản lý phát triển đô thị, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai đúng tiến độ các chương trình, đề án đã được phê duyệt. Trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, Bộ Xây dựng triển khai theo tiến độ Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025; Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025; Định hướng phát triển cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong công tác quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phát triển nhà ở xã hội tại Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tốc độ thực hiện kiểm định, xây dựng kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của các địa phương để cùng trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc

Trong các công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, chuyển đổi số và Chính phủ điện tử, tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành để đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm. Bộ trưởng nhấn mạnh, kết quả của ngành thể hiện qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tập trung bám sát 03 khâu đột phá xác định từ đầu năm trong xây dựng thể chế, quy hoạch phát triển đô thị,  quản lý và phát triển thị trường bất động sản và phát triển nhà ở đặc biệt phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Bộ trưởng chỉ ra những khó khăn, thách thức còn tồn tại trong Ngành: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn chồng chéo, phức tạp, chưa khoa học; việc sửa đổi các quy định của pháp luật và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá còn chậm, chưa nắm bắt kịp thời những bức xúc, vướng mắc trong thực tiễn; chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại một số địa phương chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng tăng giá vật liệu xây dựng, nguyên, nhiên liệu đầu vào; thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ…

Về những khó khăn, vướng mắc nêu trên, đại biểu của các địa phương cũng có ý kiến góp ý ngay tại Hội nghị. Bộ trưởng hoan nghênh các đại biểu đã có những ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm, nêu những kiến nghị, đề xuất cụ thể sát với tình hình, chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ chủ động trao đổi, xử lý, tìm cách tháo gỡ.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trong đó có việc xây dựng Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); hoàn thiện Nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; xây dựng mới 4 Luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, quản lý và phát triển đô thị, cấp, thoát nước, quản lý không gian ngầm để báo cáo Chính phủ trước 30/9/2022;  Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Đối với công tác quy hoạch, kiến trúc, Bộ trưởng chỉ đạo cần thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị nhất là công tác quy hoạch; việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo quy trình, thủ tục, hồ sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn phát biểu tại Hội nghị

Về công tác phát triển đô thị, Bộ trưởng chỉ đạo phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương để hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị; tập trung công tác quy hoạch hệ thống đô thị – nông thôn quốc gia đảm bảo tiến độ và chất lượng. Bộ trưởng đề nghị Cục Phát triển đô thị nghiên cứu các mô hình phát triển đô thị đặc thù như đô thị vùng núi, đô thị ven biển, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh…

Về hạ tầng kỹ thuật đô thị, sớm hoàn thành Nghị định về kinh doanh nước sạch và sửa đổi một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Về quản lý phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; thúc đẩy, triển khai hiệu quả chính sách nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh, bền vững. Bộ trưởng đề nghị các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm việc tách thửa phân lô không đúng quy hoạch, không có hạ tầng, không được phép đầu tư.

Về công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ trưởng đề nghị các địa phương cần lưu ý, quan tâm hoạt động thẩm định, cấp phép xây dựng, quản lý an toàn xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn; thực hiện công bố chỉ số giá xây dụng, giá vật liệu xây dựng, giá nhân công… Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, cần quan tâm quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đảm bảo cung – cầu; có giải pháp bình ổn, có các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến vật liệu xây dựng, mở rộng dây chuyền sản xuất xi măng.

Toàn cảnh Hội nghị

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị làm tốt công tác truyền thông, kịp thời phổ biến, cung cấp thông tin tạo đồng thuận xã hội đối với chủ trương, chính sách liên quan đến ngành Xây dựng; tiếp tục thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID 19 theo hướng “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19”.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành với Bộ Xây dựng. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong Bộ, các Sở Xây dựng, Sở quy hoạch kiến trúc và tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành Xây dựng cần nỗ lực cố gắng quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022.

Mai Anh/moc.gov.vn