26/04/2023

Bộ Xây dựng: Đôn đốc địa phương triển khai đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

(KTVN) – Mới đây, Bộ Xây dựng vừa tổ chức họp báo Quý I/2023 để thông tin về kết quả nổi bật của ngành Xây dựng từ đầu năm 2023. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì cuộc họp.

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Đậu Minh Thanh cho biết, trong Quý I/2023, Chính phủ, Thủ tướng giao cho Bộ Xây dựng 68 nhiệm vụ. Đến nay, Bộ đã hoàn thành 13/68 (chiếm 19,12%); số nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện: 55/68 (chiếm 80,88%); không có nhiệm vụ quá hạn. Đối với các nhiệm vụ được chuyển tiếp từ năm 2022, Bộ Xây dựng vẫn đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trong Quý I, Bộ Xây dựng đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng ban hành 1 Nghị quyết; 1 Chỉ thị; 3 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 2 Thông tư. Bộ cũng trình Chính phủ dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng như: Hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng; quản lý quy hoạch, kiến trúc; quản lý phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; quản lý nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý hoạt động xây dựng; quản lý vật liệu xây dựng; thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì buổi họp báo

Trong Quý II và các tháng cuối năm 2023, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và đề án theo chương trình đã đề ra, bảo đảm chất lượng, tiến độ, trọng điểm; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Xây dựng đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thiết lập hành lang pháp lý đảm bảo tăng cường kỷ cương trong công tác quy hoạch, kiến trúc và quản lý phát triển đô thị, nông thôn.

Cũng tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Hải phổ biến thông tin về tình hình nhà ở và thị trường bất động sản trong Quý I/2023.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp trên địa bàn, cải tạo nhà chung cư cũ; khẩn trương lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; đôn đốc các địa phương tập trung triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cũng cung cấp thông tin liên quan đến công tác xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy, điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, các nội dung về mua bán nhà ở xã hội…

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua Bộ Xây dựng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao; tham gia tích cực chương trình của Chính phủ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chương trình rà soát, tháo gỡ vướng mắc về lĩnh vực bất động sản, đầu tư; tháo gỡ các khó khăn liên quan đến các Luật, trong đó có Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở… và các lĩnh vực khác.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, hiện nay, Bộ đang và sẽ tích cực chỉ đạo, phối hợp với các địa phương nhận diện và đánh giá toàn diện những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân, từ đó chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh hơn.

Quang Tuyền