12/10/2015

Bộ Xây dựng đề xuất xử lý nghiêm vi phạm nhà 8B phố Lê Trực

Bộ Xây dựng vừa trình văn bản báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung liên quan đến việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án tại số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.


Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/9/2015 về việc kiểm tra chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê tại 8B phố Lê Trực, Bộ Xây dựng đã phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện Dự án. Sau quá trình làm việc, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 169/BC-UBND ngày 30/9/2015. Bộ Xây dựng thống nhất với nội dung báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội.

Trước đó, Dự án tại số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội được triển khai theo chủ trương của Nhà nước về việc di dời cơ sở sản xuất trong khu vực nội đô. Dự án thực hiện từ năm 2008 cho đến nay, trong đó nhiều lần được điều chỉnh bổ sung theo quyết định của cấp có thẩm quyền cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuy Dự án không nằm trong phạm vi đồ án quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình nhưng UBND Thành phố Hà Nội đã thận trọng nghiên cứu, cân nhắc, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi quyết định theo thẩm quyền các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án trong mối liên hệ với không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm chính trị Ba Đình.

Theo kết quả điều tra, đánh giá, những sai phạm của chủ đầu tư trong việc xây dựng công trình sai so với giấy phép được cấp là nghiêm trọng. Sai phạm này ảnh hưởng đến hình dáng công trình và không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư và các cơ quan có chức năng quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn đã để xảy ra việc xây dựng công trình sai phép của chủ đầu tư.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, tránh để xảy ra các trường hợp sai phạm tương tự, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội phải kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép đối với chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cần phải xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn đã để xảy ra những vi phạm trong quá trình xây dựng dự án. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND Thành phố Hà Nội sớm lập kế hoạch, phương án với tiến độ cụ thể để xử lý dứt điểm các sai phạm tại dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đào Anh/ Báo Xây dựng