15/02/2022

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch nhằm góp phần thúc đẩy phát triển đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế đô thị là một trong những nội dung trong Chương trình hành động của Bộ Xây dựng nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chia sẻ, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu lượng hóa các tiêu chí về đô thị thông minh ở lĩnh vực quy hoạch đô thị, hạ tầng đô thị, kiến trúc đô thị, vận hành đô thị. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Để đạt được mục tiêu này, Bộ Xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch ngành quốc gia. Cụ thể như: Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng đó, Bộ sẽ thực hiện các hợp phần quy hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng theo tiến độ chung và hướng dẫn các địa phương xây dựng nội dung quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tỉnh.

Các quy định về quản lý quy hoạch điều chỉnh cũng sẽ được bổ sung; đồng thời, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch phát triển đô thị và kiến trúc.

Theo Bộ Xây dựng, một trọng tâm nữa cũng sẽ được chú trọng là đẩy mạnh việc kiểm soát chất lượng khâu lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn địa phương đối với công tác quy hoạch; khẩn trương triển khai tổ chức lập quy hoạch trụ sở các bộ, ngành Trung ương.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương về lập, điều chỉnh nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy định tại Luật Quy hoạch và kiểm soát, quản lý hiệu quả việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

Cùng đó là việc tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Kiến trúc và Định hướng kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai các hoạt động của Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kiến trúc trong ASEAN.

Cùng với việc chủ động xây dựng các Chương trình để triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị liên quan đến đô thị hóa, phát triển đô thị, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp hoàn thiện Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị.

Đặc biệt, kiểm tra quản lý nhà nước về phân loại đô thị, quản lý đầu tư phát triển đô thị cũng sẽ được tăng cường; đồng thời, kiểm tra việc đầu tư, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu, còn yếu ở các đô thị được phân loại và các đô thị có sự sáp nhập các xã, vùng nông thôn vào đô thị để thành lập đơn vị hành chính mới.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng lộ trình và có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được phê duyệt.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, đề xuất các chính sách kiểm soát, quản lý dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị; đẩy mạnh quản lý phát triển không gian ngầm đô thị, nhất là ở thành phố trực thuộc Trung ương./.

Thu Hằng/BNEWS/TTXVN