17/02/2022

Bộ Xây dựng chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sỹ giai đoạn 2021-2025

Bộ Xây dựng đang tập hợp báo cáo số liệu để xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách Hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ giai đoạn 2021-2025.

Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang tập hợp báo cáo số liệu và đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách Hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ giai đoạn 2021-2025.

Dự án nhà ở xã hội CT08 mang tên HUD Rosa Garden trong Khu đô thị mới Thanh Lâm-Đại Thịnh II, Mê Linh (Hà Nội). Ảnh: Phan Tuấn Anh – TTXVN

Theo Bộ Xây dựng, ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và có hiệu lực từ ngày 15/2/2022.

Tại Nghị định này, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước.

Trước đó, từ ngày 24/11/2021, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản số 8622/VPCP-CN về việc Tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ giai đoạn 2021-2025 và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan liên quan cùng các địa phương, xây dựng Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu là xác định rõ phạm vi, nội dung, đối tượng hưởng, chế độ hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ cho các địa phương; đảm bảo tổng mức vốn thực hiện Đề án nằm trong tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ xem xét, quyết định.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo số liệu các hộ gia đình cần hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 99 và Khoản 1 Điều 102 Nghị định 131; số liệu các hộ gia đình theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 100 Nghị định 131.

Cùng đó, các địa phương cũng chủ động đề xuất mức hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp xây mới nhà ở và trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở; trong đó, đề xuất mức hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp xây mới nhà ở và trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Các nội dung này cần được báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/3/2022 để tổng hợp./.

Thu Hằng/BNEWS/TTXVN