23/11/2022

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2023

(KTVN) – Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2023, trong đó sẽ thanh tra quy hoạch xây dựng tại 3 tỉnh; thanh tra hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng hạ tầng tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị tại 7 tỉnh, thành.

Dự kiến sẽ có 14 đoàn thực hiện kế hoạch thanh tra 2023, gồm 01 đoàn thanh tra hành chính, 13 đoàn thanh tra chuyên ngành

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành Quyết định số 1056/QĐ-BXD về Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Xây dựng. Trong đó, giao Chánh thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện kế hoạch thanh tra theo quy định luật Thanh tra và pháp luật khác có liên quan, định kỳ báo cáo Bộ trưởng.

Theo kế hoạch thanh tra, danh mục thanh tra năm 2023 gồm 3 phần: thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Về thanh tra hành chính, Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức 01 cuộc thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý tài chính, phòng, chống tham nhũng và chấp hành các nhiệm vụ do Bộ trưởng giao tại Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia.

Đối với thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thực hiện thanh tra công tác quản lý hoạt động xây dựng; công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng tại 3 tỉnh, thành phố; thanh tra chuyên đề đối với 7 tỉnh, thành phố.

Trong đó, đối với công tác quản lý hoạt động xây dựng tại một số dự án do Bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thanh tra công tác quản lý hoạt động xây dựng tại dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng tại 3 đơn vị, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông vận tải); Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam).

Đối với công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức 3 cuộc thanh tra về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch; hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động kinh doanh bất động sản tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bình Phước.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thanh tra UBND tỉnh, chủ đầu tư, nhà đầu tư, các tổ chức, đơn vị có liên quan về chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh bất động sản, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị tại 7 địa phương: Thái Nguyên, Thái Bình, Thanh Hoá, Thừa Thiên – Huế, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra dự kiến từ 2 – 4 đoàn tại UBND một số tỉnh, thành phố.

Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết đã rà soát, thống nhất loại bỏ các cuộc thanh tra có trùng lặp trong Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Xây dựng với các bộ, ngành có liên quan. Dự kiến sẽ có 14 đoàn thực hiện kế hoạch thanh tra 2023, gồm 01 đoàn thanh tra hành chính, 13 đoàn thanh tra chuyên ngành.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ làm việc với UBND một số tỉnh, thành phố về việc thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về giải quyết khiếu nại về nhà đất do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991 (dự kiến từ 2-4 đoàn); Thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra (nếu cần).

Quang Tuyền