18/06/2020

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế

Chiều 17/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn và lãnh đạo một số Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ báo cáo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà một số vấn đề xung quanh việc triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và tiêu chí phân loại đô thị, mô hình đô thị đối với Thừa Thiên – Huế.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Đối với đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Tờ trình gửi Bộ Xây dựng, trong đó, tập trung giải trình phạm vi đề nghị rà soát đánh giá tiêu chí đô thị loại I thành phố Huế (có tổng diện tích khoảng 267km2); Trong phạm vi rà soát đánh giá tiêu chí đô thị loại I có một số khu vực không nằm trong phạm vi đô thị theo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 6/5/2014 (bao gồm: xã Hương Phong, xã Hải Dương, một phần của xã Hương Thọ – thị xã Hương Trà; một phần của xã Thủy Bằng – thị xã Hương Thủy).

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thẩm định kết quả rà soát, đánh giá đô thị loại I đối với thành phố Huế mở rộng, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, Bộ Xây dựng luôn đồng tình, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW cũng như các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ trong phát triển đô thị ở Thừa Thiên – Huế.

Về nội dung bố trí quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nghiên cứu trên tinh thần tuân thủ theo các quy định, có sự phù hợp với đặc thù của Thừa Thiên – Huế.

Đối với những đề xuất liên quan đến điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế, tiêu chí phân loại đô thị, mô hình đô thị đối với Thừa Thiên – Huế, xây dựng và phát triển Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cần xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ những yếu tố đặc thù của thành phố Huế, từ đó phấn đấu đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Bộ Xây dựng sẽ chủ động làm việc với các Bộ ngành liên quan để có đề xuất phù hợp gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hà Vân Anh/BXD