26/04/2021

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị triển khai công tác Quý II/2021 của Bộ Xây dựng

Ngày 22/4/2021 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã  chủ trì Hội nghị triển khai công tác Quý II/2021 của Bộ Xây dựng. Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện Văn phòng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng của 05 thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Đây là Hội nghị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chủ trì trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo Báo cáo của Hội nghị, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động để triển khai với 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 74 nhiệm vụ cụ thể, trong đó phân công rõ đơn vị chủ trì, tiến độ, thời gian hoàn thành.

Về công tác xây dựng thể chế, trong Quý I/2021, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Nghị định, 02 Quyết định, 01 Chỉ thị; hiện đang tiếp tục hoàn thiện 05 đề án, chiến lược đã trình Thủ tướng Chính phủ; Triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021, Bộ đã tổ chức hội nghị phổ biến một số văn bản QPPL mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 03 đồ án tiếp tục thực hiện các nội dung giải trình có liên quan sau khi thẩm định đối với các nhiệm vụ và đồ án đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét; tổ chức thẩm định theo chức năng nhiệm vụ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ và đồ án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; góp ý và tham gia ý kiến thẩm định theo đề nghị của địa phương đối với các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, quy định quản lý quy hoạch kiến trúc; Tổ chức tổng kết đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017; Phối hợp với UBND thành phố Hà Nội về việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; cho ý kiến về đề nghị thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh; Tiếp tục triển khai nhiệm vụ đánh giá, rà soát Định hướng Kiến trúc Việt Nam; Tiếp tục triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tổ chức thẩm định Quy hoạch kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây.

Về công tác quản lý phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận 01 đô thị (đô thị loại II: Thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang); đã ban hành theo thẩm quyền công nhận 03 đô thị (01 đô thị loại III, 02 đô thị loại IV). Tính đến tháng 03/2021, hệ thống đô thị cả nước gồm 866 đô thị, bao gồm: 02 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 89 đô thị loại IV và 672 đô thị loại V; Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030; Thẩm định công nhận loại cho các đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Về công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai các chương trình phát triển nhà ở, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, các dự án phát triển nhà ở xã hội; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo mới. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến, cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản…

 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ Xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý I trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình khó khăn chung trên thế giới và trong nước. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Ban cán sự Đảng, của đồng chí Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, lao động của ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng đã hoàn thành các nhiệm vụ Quý I với kết quả khá tích cực và toàn diện.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng khái quát các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, giao trách nhiệm thực hiện cụ thể cho từng đơn vị liên quan, đồng thời nêu một số quan điểm, định hướng lớn đối với việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới của Bộ Xây dựng:

– Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường kỷ luật kỷ cương; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng.

– Tiếp tục kế thừa, xây dựng tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng thực sự đoàn kết, thống nhất.

– Kế thừa và phát huy kết quả của các nhiệm kỳ trước, đồng thời tích cực, chủ động đổi mới, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, để tạo môi trường thuận lợi hơn, thông thoáng hơn cho người dân, doanh nghiệp và cũng là để làm tốt hơn chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Làm tốt công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, phân cấp mạnh hơn cho các địa phương.

– Chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng phải thận trọng, nắm vững nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường sự phối hợp với các đơn vị liên quan trong xử lý công việc. Các đơn vị, các cán bộ được phân công phải chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình mới phát sinh để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao trình độ, kỹ năng, tinh thông nghiệp vụ; nâng cao đạo đức công vụ; phòng chống tham nhũng, lãng phí một cách hiệu quả.

– Cầu thị, lắng nghe, kiên trì thuyết phục nhưng kiên quyết thực hiện đối với những vấn đề đã rõ, đã đủ cơ sở lý luận và thực tiễn.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và lãnh đạo các đơn vị chủ chốt của Bộ Xây dựng đã dành một phần thời gian để tặng hoa tri ân, chụp ảnh lưu niệm với nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, vừa được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 08/4/2021.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa tri ân nguyên Bộ trưởng Phạm Hồng Hà

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa tri ân nguyên Bộ trưởng Phạm Hồng Hà

Minh Tuấn/moc.gov.vn