20/06/2016

Bổ sung Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội vào danh mục dự án trọng điểm

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo số 161-TB/TU nêu kết luận của Thường trực Thành ủy về “Tình hình thực hiện Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội”.


Bảo tàng Hà Nội.

Kết luận nêu rõ: Bảo tàng Hà Nội là công trình tiêu biểu chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, có ý nghĩa lịch sử – văn hóa lớn. Công trình mặc dù đã vận hành từng phần từ năm 2010, song đến nay, công tác triển khai các hạng mục trưng bày còn chậm, nhiều bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác, phát huy giá trị của Bảo tàng. Để tiếp tục triển khai dự án có hiệu quả, Thường trực Thành ủy thống nhất bổ sung dự án vào danh mục dự án trọng điểm của TP, giai đoạn 2016 – 2020.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh triển khai quyết liệt, đảm bảo chất lượng trưng bày, tương xứng với vị trí, vai trò của Bảo tàng Hà Nội. Chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Bảo tàng, Ban Quản lý dự án, Hội đồng khoa học có đủ năng lực, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, để đảm bảo khách quan và chất lượng trưng bày, nghiên cứu mời thêm một số chuyên gia trong và ngoài nước tham gia đánh giá và thiết kế nội dung trưng bày đảm bảo chất lượng, trên cơ sở hiện vật đã có. Triển khai đồng bộ, khoa học các bước thực hiện nội dung trưng bày, từ đánh giá, lập hồ sơ hiện vật, xây dựng kịch bản trưng bày chi tiết và tổ chức thiết kế, thi công phù hợp. Tập trung hoàn thành việc phân loại các hiện vật còn lại trong quý III/2016.

Theo Trần Hà/Kinhtedothi.vn