13/11/2017

Bổ sung dự án Nhà máy sản xuất vôi Nghi Sơn vào quy hoạch phát triển công nghiệp vôi

 Bộ Xây dựng vừa nhận được Công văn số 12822/UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung dự án Nhà máy sản xuất vôi Nghi Sơn vào quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2656/BXD-VLXD gửi UBND tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau: Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi Nghi Sơn dự kiến đầu tư do Cty CP Vôi công nghiệp Nghi Sơn thực hiện với công suất 120.000 tấn/năm tại khu công nghiệp số 5 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vùng nguyên liệu dự kiến sử dụng tại thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia và huyện Nông Cống có trữ lượng đá vôi đủ tiêu chuẩn sản xuất vôi công nghiệp, nhưng chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản để làm vôi theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

Căn cứ Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thì dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi Nghi Sơn phải xác định gắn với vùng nguyên liệu đá vôi cho sản xuất vôi công nghiệp.

Hiện nay, Cty CP Vôi công nghiệp Nghi Sơn chưa được xác định cụ thể diện tích để xin cấp phép thăm dò, khai thác mỏ đá vôi làm vôi theo quy định, ngoài ra vùng nguyên liệu phục vụ dự án sản xuất vôi công nghiệp dự kiến thu mua từ những mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đá vôi sang làm vôi công nghiệp theo quy định của Luật Khoáng sản, do đó Cty CP Vôi công nghiệp Nghi Sơn chưa có vùng nguyên liệu ổn định đảm bảo để sản xuất vôi công nghiệp. Vì vậy, dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi Nghi Sơn do Cty CP Vôi công nghiệp Nghi Sơn đề xuất chưa đủ căn cứ để bổ sung vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Để việc triển khai thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vôi Nghi Sơn theo quy định, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xác định cụ thể diện tích, tọa độ khu vực đá vôi để bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, để quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản mục đích sản xuất vôi theo quy định. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng sẽ xem xét việc đề xuất bổ sung dự án Nhà máy sản xuất vôi Nghi Sơn vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Đoan Trang/BXD