08/11/2021

Bộ KH&ĐT thúc giục đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Bộ KH&ĐT mới có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo văn bản này, ngày 2/7/2021, Bộ KH&ĐT có văn bản số 4260 về việc tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp từ kết quả báo cáo của các Bộ, địa phương cho thấy, các Bộ, địa phương đang triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Trong đó, quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã trình Quốc hội xem xét, phê duyệt tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; 3/38 quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt; 14/38 quy hoạch ngành quốc gia đã lập xong, lấy ý kiến, trình thẩm định, phê duyệt (trong đó có 3 quy hoạch đã được tổ chức thẩm định xong; 1 quy hoạch đang trình thẩm định).

Ba quy hoạch ngành quốc gia đã được duyệt là Quy hoạch mạng lưới đường bộ; Quy hoạch hệ thống cảng biển và Quy hoạch mạng lưới đường sắt.

Trong khi đó, 3 quy hoạch đã được thẩm định xong là Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Dự kiến đến cuối năm 2021, sẽ có thêm 10 quy hoạch tỉnh lập xong và gửi xin ý kiến, trình thẩm định (Ảnh: Hữu Thắng)

Đối với quy hoạch tỉnh, có 2 quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong, đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt (của tỉnh Hà Tĩnh và Bắc Giang); 2 quy hoạch tỉnh đã lập xong, trình thẩm định (Quảng Bình, Tuyên Quang); 4 quy hoạch tỉnh đã gửi xin ý kiến và đang hoàn thiện để trình thẩm định (Thanh Hóa, Lai Châu, Ninh Thuận và Lào Cai).

Dự kiến đến cuối năm 2021, sẽ có thêm 10 quy hoạch tỉnh lập xong và gửi xin ý kiến, trình thẩm định.

Để tăng cường công tác triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ KH&Đt yêu cầu các Bộ, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị được phân công giao nhiệm vụ lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Cụ thể, đối với các quy hoạch đã lấy ý kiến theo quy định tại Chương III Nghị định số 37/2019 ngày 7/5/2019, Bộ yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch trình thẩm định trong năm 2021.

Đối với các quy hoạch đã cơ bản hoàn thiện dự thảo quy hoạch, khẩn trương lấy kiến về quy hoạch theo quy định trong cuối năm 2021. Đối với các quy hoạch đang triển khai lập, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch, chậm nhất trong quý I/2022 lấy ý kiến về quy hoạch.

Đồng thời, Bộ KH&ĐT cũng đã đề nghị các bộ ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 119 của Chính phủ.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 trên Hệ thống thông tin của Bộ KH&ĐT vào trước ngày 20 hàng tháng.

Người đưa tin