09/02/2023

Bình Dương: Phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở đạt 10m2 sàn/người

(KTVN) – Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu, đến năm 2025 chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2 sàn/người; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 65%.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023, trong đó xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho tất cả các nhóm dân cư, đặc biệt là các đối tượng chính sách.

Theo kế hoạch, diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt khoảng 160.000 m2 sàn, đáp ứng 40% diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê giai đoạn 2021-2025 là 400.000 m2 sàn

Mục tiêu của Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025 chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2 sàn/người; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 65%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%. Qua đó, phấn đấu trong năm 2023 đạt 9,2m2 sàn/người; nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 99,3%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ còn 0,7%.

Nhà ở thương mại phát triển tăng thêm 1,75 triệu m2 sàn tương đương 17.500 căn, trong đó, năm 2023, dự kiến diện tích sàn nhà ở thương mại hoàn thành 1.239.646 m2 sàn nhà ở từ các dự án đang xây dựng, tương đương khoảng 13.537 căn. Nhà ở xã hội phát triển tăng thêm 600.000 m2 sàn tương đương 18.000 căn.

Dự án Nhà ở xã hội Becamex Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Địa phương khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển thiết chế công đoàn đang triển khai, đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch, thuế, tài chính – tín dụng.

Đồng thời, rà soát quỹ đất nhà ở xã hội tại 33 dự án nhà ở thương mại khoảng 100 ha để đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Dự kiến diện tích đất ở tăng thêm 289,11 ha, trong đó việc xây dựng các dự án nhà ở thương mại vào khoảng 110,77 ha; xây dựng nhà dân tự xây là 131,55 ha; việc phát triển các dự án nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội là khoảng 46,82 ha.

Tuyết Ngân