12/09/2018

Bắt đầu kiểm toán Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông sẽ được Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán trong vòng 60 ngày, bắt đầu từ hôm nay (12/9).

Vận hành chạy thử tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông

Vận hành chạy thử tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố Quyết định số 1849/QĐ – KTNN về việc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của kiểm toán tại Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông  là xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính Dự án; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán của Nhà nước và các quy định của hiệp định vay vốn; đánh giá tính kinh tế trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư; phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quá trình thực hiện và xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán bao gồm nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật có liên quan kể từ khi triển khai Dự án đến ngày 30/6/2018.  Thời hạn kiểm toán là 60 ngày bắt đầu từ ngày công bố.

Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư vào năm 2008 với tổng mức đầu tư là 552,8 triệu USD (tương đương 8.769 tỷ đồng), trong đó vốn vay Trung Quốc là 419 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 198,42 triệu USD. Dự án sẽ xây dựng mới tuyến đường sắt đô thị Hà Nội với điểm đầu là ga Cát Linh (Km0-109,58) nằm sát vị trí nút giao Cát Linh với đường Giảng Võ, điểm cuối cạnh Bến xe Hà Đông mới nay là bến xe Yên Nghĩa (Km12+940)  gần nút giao Vành đai IV. Tổng chiều dài chính tuyến 13,05km. Năm 2016, do bổ sung, thay đổi một số hạng mục, tổng mức đầu tư công trình này được điều chỉnh từ 552 triệu USD lên 868,04 triệu USD; thời hạn hoàn thành được ấn định lại là cuối tháng 12/2018.

Anh Minh/Báo Đầu tư