26/07/2022

“Băm nát” quy hoạch đường Lê Văn Lương: Bao giờ mới có kết luận về trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan?

Thanh tra Bộ Xây dựng có Kết luận thanh tra số 39 nêu rõ trách nhiệm của Hà Nội liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương – Tố Hữu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng kết luận chưa làm rõ trách nhiệm của các cá nhân.

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thừa nhận có một số thiếu sót trong quá trình chậm công bố công khai quy hoạch, ghi số tầng cao tại quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng chưa thống nhất với quy định tại quy chuẩn Việt Nam; chưa thể hiện rõ diện tích cây xanh trên bản vẽ tổng mặt bằng; việc giải trình về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa thống nhất qua các hồ sơ. Những nội dung này sẽ được sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải làm rõ trách nhiệm những hành vi vi phạm mà cấp thẩm quyền không xử lý.

Ông ĐẶNG HÙNG VÕ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Pháp luật của ta quy định, cấp cơ sở – là cấp xã, phường, thị trấn – phải là người phát hiện hành vi vi phạm trên địa bàn, nhất là liên quan đến đất đai, xây dựng để có biện pháp dừng ngay các hành vi vi phạm nếu theo đúng thẩm quyền, trường hợp không đúng thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xét xét xử lý kịp thời. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều nơi, cấp xã phường cho rằng họ là cấp dưới thành ra không biết, quy định là do cấp trên.”

Qua rà soát, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cũng nhận thấy, có những nội dung tại kết luận 39 chưa phù hợp, hợp lý, nên sở kiến nghị được trao đổi thêm với Thanh tra Bộ Xây dựng để làm rõ và thống nhất, làm cơ sở thực hiện tiếp các nội dung kết luận thanh tra. Trong đó, kể đến việc Thanh tra Bộ Xây dựng chưa đề cập tới định hướng quy hoạch, cũng như quy hoạch chi tiết trục đường tại các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là tại quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 1259 ngày 27/6/2011.

Ông TRẦN HUY ÁNH, thành viên Hội đồng khoa học Tạp chí Kiến trúc Việt Nam: “Từng trường hợp cụ thể, từng dự án cụ thể, cá nhân nào liên quan, ở thời điểm nào cần làm cho minh bạch, rõ ràng, công bố các hồ sơ liên quan tới nó. Những nguyên cớ nào mà được điều chỉnh, những cơ quan nào tạo ra chủ trương, những áp lực, những kiến nghị, lý do để điều chỉnh. Qua đó, từng thời điểm có những văn bản tương thích với thời điểm đó. Từ đó, xem xét, đánh giá lại bản chất của sự việc.”

Kết luận 39 yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, kết quả thực hiện gửi Thanh tra Bộ Xây dựng trong thời hạn 60 ngày, kể từ 17/5/2022. Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có thông báo cụ thể thực hiện kết luận từ các đơn vị liên quan.

Quốc hội TV