01/02/2023

Bắc Ninh tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng

(KTVN) – Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, tại văn bản số 151/UBND-XDCB, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Bắc Ninh tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng (Ảnh minh họa)

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong thi công xây dựng; kiên quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trình, công trường xây dựng có nguy cơ mất an toàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Bố trí đầy đủ nguồn lực, đảm bảo kinh phí theo quy định cho công tác đảm bảo an toàn lao động tại công trường.

Đối với các nhà thầu thi công xây dựng, thực hiện xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng tại công trường. Lưu ý tăng cường công tác quản lý công trường trong giai đoạn nghỉ, dừng thi công đảm bảo tuân thủ các quy định.

Tuyết Ngân