20/05/2023

Bắc Giang: Siết chặt quản lý chất thải rắn xây dựng

(KTVN) – Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, yêu cầu vị trí đổ thải phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến đất canh tác của nhân dân, không đổ thải bừa bãi ra đường gây mất mỹ quan. Không bố trí vị trí bãi đổ thải tại các hồ, ao, đầm nằm trong danh mục các hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo quy định của tỉnh.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.

Đối với UBND huyện, thành phố có trách nhiệm quy hoạch bố trí vị trí đổ thải trên địa bàn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để lưu chứa chất thải rắn xây dựng là chất thải phá dỡ các công trình hiện trạng và vật liệu xây dựng dư thừa.

Đối với UBND cấp xã trong thời gian chưa có vị trí bãi đổ thải tập trung cần tích cực phối hợp với chủ dự án xem xét, bố trí vị trí bãi đổ thải chất thải phá dỡ các công trình hiện trạng và vật liệu xây dựng dư thừa, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Quy định trên xuất phát từ thực tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông, công trình xây dựng, khu dân cư, khu đô thị… có phát sinh khối lượng lớn đất, đá, vật liệu xây dựng dư thừa (bao gồm: Chất thải phát sinh từ hoạt động phá dỡ, di dời các công trình hiện trạng; đất đào dư thừa sau khi tận dụng đắp tại dự án, nhưng không tận dụng làm vật liệu san lấp, đắp nền các công trình, dự án khác được; chất thải phát sinh từ quá trình cải tạo, xây dựng công trình) cần đổ thải nhưng chưa có vị trí bãi đổ thải cố định, tập trung, dẫn đến các chủ dự án đầu tư xây dựng công trình phải thực hiện thủ tục thỏa thuận vị trí đổ thải với UBND cấp xã nơi có dự án hoặc chủ sử dụng đất có đất trống để làm bãi thải.

Tuyết Ngân