02/02/2023

48 tỉnh, thành phố triển khai đề án đô thị thông minh

(KTVN) – Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, cả nước có 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh. Cụ thể, có 34/48 tỉnh, thành đã phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh; 16/48 tỉnh, thành đang triển khai lập đề án.

Khoảng 57 địa phương đang triển khai thực hiện, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giao thông. (Ảnh: TL)

Về việc triển khai phát triển tiện ích thông minh, dịch vụ thông minh, hiện nay có khoảng 57 địa phương đang triển khai thực hiện, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giao thông, giám sát trật tự, an toàn giao thông, y tế thông minh, giáo dục thông minh, phát triển các ứng dụng cảnh báo; 19 tỉnh đang thực hiện triển khai thí điểm đô thị thông minh theo hướng dẫn của Bộ thông tin & Truyền thông, trong đó, một số địa phương tiêu biểu như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Phước, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành công trong quản lý đô thị thông minh, ứng dụng đô thị thông minh trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân bằng các tiện ích thông minh.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030 (Đề án 950).

Thời gian tới, Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Đề án 950, sẽ tiếp tục duy trì kết nối thường xuyên, phối hợp trong triển khai các chương trình, kế hoạch nghiên cứu về phát triển đô thị thông minh với các bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện bám sát các nội dung trọng tâm của Đề án.

Tuyết Ngân