02/07/2023

Xây dựng thành phố Đông Hà trở thành đô thị xanh, thông minh, phát triển bền vững vào năm 2045

(KTVN) – Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đông Hà (Quảng Trị) đến năm 2045.

Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, TP Đông Hà có diện tích khoảng 7.309 ha. Dự kiến đến năm 2030, quy mô dân số là 180.000 người, đến năm 2045 là 300.000 người.

Đến năm 2045, xây dựng TP Đông Hà cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I; trở thành đô thị xanh, thông minh, phát triển bền vững. (Nguồn: ST)

Theo đồ án, đến năm 2030, TP Đông Hà trở thành đô thị loại II; xây dựng đô thị xanh, thân thiện, năng động, hiệu quả với hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ theo hướng phát triển bền vững, thông minh, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu đến năm 2045, xây dựng TP Đông Hà cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I; trở thành đô thị xanh, thông minh, phát triển bền vững. Đồng thời đây là đô thị động lực trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, một trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ.

Cùng với đó, TP Đông Hà sẽ được phát triển theo mô hình, cấu trúc không gian đô thị gồm một trung trung tâm hiện hữu; ba tuyến; bốn điểm đột phá. Cụ thể:

Ba tuyến bao gồm: Tuyến trung tâm là tuyến cảnh quan đô thị sông Hiếu gắn với thương mại – dịch vụ – du lịch; Tuyến phía Bắc là tuyến hành lang thương mại – dịch vụ, y tế, thể dục thể thao; Tuyến phía Nam là tuyến hành lang công nghiệp công nghệ cao thân thiện môi trường, kho tàng.

Bốn điểm đột phá của TP Đông Hà gồm: Khu thương mại dịch vụ, trung tâm động lực phía Bắc; khu đô thị sinh thái phía Nam; khu đô thị thương mại – dịch vụ phía Đông; khu sinh thái hồ Khe Mây và Trung Chỉ.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đông Hà đến năm 2045 với tính chất là đô thị tỉnh lỵ; trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, thương mại, tài chính, du lịch, công nghiệp của tỉnh và có vị thế cấp vùng Bắc Trung Bộ; một trong những đô thị động lực trên trục hành lang kinh tế Đông – Tây.

Ngoài ra, phạm vi nghiên cứu hướng phát triển không gian đô thị đảm bảo tính kết nối với các huyện Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, đáp ứng được nhu cầu phát triển của TP Đông Hà trong tương lai.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đông Hà đến năm 2045 là quy hoạch quan trọng làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

Tuyết Ngân