13/03/2019

TPHCM hạn chế xây mới nhà tái định cư

Theo UBND TPHCM, tính đến thời điểm hiện tại, TPHCM còn 12.197 căn hộ và nền đất tái định cư chưa sử dụng, trong đó cần phải bán đấu giá 5.075 căn hộ và nền đất để thu hồi vốn.

dji0028-15404469939541709582215-crop-1552366215265636585709

Quan điểm của TP trước mắt là phải sử dụng hết quỹ nhà tái định cư đang có, hạn chế tối đa xây mới nhà tái định cư bằng ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Theo đó, giai đoạn 2006-2018, TPHCM đã chuẩn bị 38.700 căn hộ và nền đất để phục vụ tái định cư cho các dự án của thành phố. Cho đến nay, qua quá trình sử dụng do một bộ phận người dân không có nhu cầu sử dụng nhà tái định cư mà nhận tiền tự lo chỗ ở mới vì vậy hiện nay chúng ta còn lại khoảng 12.197 căn hộ và nền đất chưa sử dụng.

Hiện TPHCM đang rà soát lại kế hoạch nhà tái định cư giai đoạn 2019-2020 và giai đoạn 2021-2025 dựa trên một số quan điểm: Phải sử dụng lại hiệu quả nhất quỹ nhà đang có, tuy nhiên do một số quỹ nhà đang có hiện nay được xây dựng từ năm 2006 nên để đảm bảo không lãng phí và không bị xuống cấp.

Do vậy, TPHCM sẽ rà soát lại theo một tiêu chí chung, nếu quỹ nhà nào mà sau 5 năm chưa sử dụng thì tổ chức bán đấu giá để không bị xuống cấp vì nếu giữ lại chờ bố trí tái định cư cho bà con cũng không hay. Còn quỹ nhà nào đáp ứng chất lượng, TPHCM sẽ bố trí cho các quận huyện để triển khai các dự án đầu tư.

Hiện nay một số quận như quận 1, quận 4, quận 9 hay Thủ Đức… đều có văn bản báo cáo UBND TPHCM nhu cầu quỹ nhà tái định cư để triển khai các dự án. TPHCM sẽ rà soát và bố trí cho các quận huyện đó và Chủ tịch UBND các quận huyện đó phải cam kết sử dụng hiệu quả quỹ nhà được bố trí, nếu cuối năm đó không sử dụng thì TPHCM sẽ thu hồi lại, bố trí cho các địa phương khác hoặc bán đấu giá nếu quỹ nhà đó trên 5 năm chưa sử dụng.

Tuy nhiên, TPHCM sẽ hạn chế tối đa sử dụng ngân sách để xây mới dự án tái định cư mà tập trung mua lại các quỹ nhà xã hội, các quỹ nhà thương mại với mục đích chất lượng nhà tái định cư sẽ cao hơn và hạn chế tồn quỹ nhà tái định cư như hiện nay.

Trong hai năm 2019 – 2020, TPHCM dự kiến triển khai thực hiện 300 dự án chỉnh trang đô thị, công ích với tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khoảng 19.000 hộ; trong đó có 187 dự án hạ tầng kỹ thuật, 73 dự án hạ tầng kỹ thuật công trình công cộng và 40 dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven – trên kênh rạch.

Giai đoạn 2021-2025, triển khai 226 dự án chỉnh trang đô thị… với tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khoảng 25.000 hộ. Như vậy, UBND TPHCM cho biết từ nay đến năm 2025 tổng hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án lên đến 44.000 trường hợp. Qua khảo sát sơ bộ cho thấy, có 16.800 hộ nhận tiền tự lo chỗ ở mới, 27.200 trường hợp có nhu cầu tái định cư. Do đó nhu cầu về quỹ nhà tái định cư trên địa bàn TPHCM trong thời gian tới vẫn rất lớn.

Nam Phong/Nhịp sống kinh tế