30/03/2021

TPHCM ‘gỡ vướng’ cấp phép xây dựng trên đất hỗn hợp và dân cư xây dựng mới

Nhằm giải quyết quyền và lợi ích chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng tại các khu vực quy hoạch đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới, UBND TPHCM chỉ đạo tổng rà soát quy hoạch để điều chỉnh. 

Liên quan đến việc giải quyết những vướng mắc về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực quy hoạch đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới trên địa bàn, UBND TPHCM vừa chỉ đạo sở ngành và các địa phương tổng rà soát quy hoạch.

Cụ thể, UBND các quận – huyện, TP.Thủ Đức phải phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH-KT) và các đơn vị liên quan tổng rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất thực tế, nhu cầu kêu gọi đầu tư tại tất cả khu vực quy hoạch đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới trong các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000 trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, đề xuất điều chỉnh cục bộ hoặc tổng thể đồ án quy hoạch sao cho phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch và điều kiện kinh tế xã hội từng địa phương. Sau đó, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

TP.HCM chỉ đạo tổng rà soát khu vực quy hoạch chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới để điều chỉnh, làm cơ sở cấp phép xây dựng

TPHCM chỉ đạo tổng rà soát khu vực quy hoạch chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới để điều chỉnh, làm cơ sở cấp phép xây dựng

Hoàn chỉnh công tác điều chỉnh quy hoạch chậm nhất cuối năm 2021 để giải quyết quyền, lợi ích chính đáng của người dân, làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng theo quy định”, UBND TPHCM chỉ đạo.

Sở QH-KT có trách nhiệm hoàn tất công tác lập Quy chế quản lý kiến trúc chung TPHCM, trình UBND Thành phố phê duyệt để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng, thời hạn chậm nhất cuối năm nay.

Như vậy, sau thời gian ách tắc trong việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực quy hoạch chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới, UBND TPHCM đã có hướng tháo gỡ khó khăn.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhã – Giám đốc Sở QH-KT TPHCM, quy hoạch chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới nhằm xác định các khu vực ưu tiên kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở, công trình hoặc tổ hợp công trình sử dụng cho nhiều chức năng.

Để triển khai các dự án này, chủ đầu tư phải lập, trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để xác định vị trí cụ thể, cơ cấu, bố cục các chức năng và chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc cho từng hạng mục.

Trong khi đó, Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND TPHCM về diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn, các thửa đất thuộc quy hoạch đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới, có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa.

Chỉ được tách thửa nếu sau 3 năm kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch mà vẫn chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo, quyết định thu hồi đất mà cơ quan thẩm quyền không điều chỉnh, huỷ bỏ hoặc có điều chỉnh, huỷ bỏ nhưng không công bố.

Giám đốc Sở QH-KT cho rằng, thời điểm xác định 3 năm như nói trên có nhiều quan điểm khác nhau, gây khó khăn trong quá trình thụ lý, giải quyết hồ sơ tách thửa đất cho người dân.

Trong khi Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 lại quy định, đối với quy hoạch phân khu, định kỳ 5 năm kể từ ngày phê duyệt quy hoạch, cơ quan tổ chức lập cần rà soát làm cơ sở xem xét điều chỉnh.

Chính những quy định “tréo ngoe” này đã khiến cho không ít người dân có đất tại khu vực quy hoạch chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới trong thời gian qua không được tách thửa, không được cấp giấy phép xây dựng. Việc điều chỉnh quy hoạch được xem là phương án tối ưu để tháo gỡ vướng mắc.

Phương Anh Linh – Hồ Văn/Vietnamnet