22/09/2020

TP Hồ Chí Minh xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa nông thôn

TP Hồ Chí Minh đang hướng đến xây dựng Chương trình nông thôn mới gắn với đô thị hóa nông thôn, phù hợp với yêu cầu và điều kiện của giai đoạn mới và tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

TP Hồ Chí Minh áp dụng các kỹ thuật tiên tiến để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: CTV

TP Hồ Chí Minh áp dụng các kỹ thuật tiên tiến để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho biết, đến năm 2025, nhiều khả năng 4/5 huyện của thành phố sẽ chuyển sang đô thị hóa, chỉ còn huyện Cần Giờ làm nông thôn mới. Lúc này, TP Hồ Chí Minh cũng chỉ còn 38.000 hộ lao động nông nghiệp. Trong đó, huyện Hóc Môn còn 0,6% dân số làm nông nghiệp, Củ Chi 4%, Bình Chánh 0,4%, Nhà Bè 0,5%, Cần Giờ còn 17%. Năm 2030, thành phố còn hơn 6.000 hộ lao động nông thôn và huyện Nhà Bè hết lao động nông thôn. Vì vậy, cuối năm 2020 TP Hồ Chí Minh phải hoàn thành cơ bản xây dựng nông thôn mới để đến năm 2025, TP Hồ Chí Minh làm cho xong chương trình nông thôn mới với mục tiêu nâng cao chất lượng, nhiều điển hình, kiểu mẫu nông thôn mới giỏi.

“Ngoài ra, từ năm 2025, vùng nông thôn thành phố sẽ chuyển sang giai đoạn đô thị hóa, sẽ quy hoạch đô thị có nông nghiệp hoặc quận có làm nông nghiệp, phù hợp với yêu cầu và điều kiện của giai đoạn mới, đồng thời nâng cao đời sống của người dân ở vùng nông thôn của TP Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, trong báo cáo mới đây gửi Bộ NN-PTNT về việc đăng ký thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, TP Hồ Chí Minh đã nâng cao chất lượng các tiêu chí từ năm 2016-2020 với các nội dung như: phấn đấu số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến cuối năm 2020 là 56/56 xã (hiện nay đạt 50/56 xã); sẽ có 4/5 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, mới có 3 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là: huyện Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè; dự kiến cuối năm 2020 thêm huyện Cần Giờ.

Trong giai đoạn từ năm 2021-2025, TP Hồ Chí Minh cũng phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới mẫu, những xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đối với cấp huyện phấn đấu 5/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thêm huyện Bình Chánh), trong đó có 1 huyện được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Vì vậy, từ nay đến cuối năm 2020, TP Hồ Chí Minh phấn đấu có 56/56 xã ngoại thành được công nhận đạt chuẩn và TP Hồ Chí Minh cũng được xem là đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để đến năm 2025, TP Hồ Chí Minh làm cho xong chương trình nông thôn mới.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức