24/12/2022

Tọa đàm “Quản lý kiến trúc nông thôn miền núi”

 Ngày 24/12, tại Cao Bằng, Viện Kiến trúc Quốc Gia phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng tổ chức Tọa đàm Khoa học “Quản lý kiến trúc nông thôn miền núi”. Tọa đàm nhằm đánh giá tổng quan sự phát triển kiến trúc khu vực miền núi phía Bắc và những vấn đề của tỉnh Cao Bằng; những vấn đề liên quan đến quy hoạch nông thôn khu vực miền núi thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng quy chế kiến trúc nông thôn miền núi phù hợp với định hướng và các vấn đề thực tiễn; bảo tồn, phát huy các giá trị, cấu trúc nông thôn miền núi và những đặc trưng văn hóa kiến trúc bản địa tỉnh Cao Bằng và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật hướng tới Hạ tầng Xanh, tiện ích, bền vững

Tham dự Tọa đàm có TS.KTS Trịnh Hồng Việt – Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia; TS.KTS Tạ Quốc Thắng – Vụ Quy Hoạch – Kiến trúc (Bộ Xây dựng); TS Tạ Hoàng Vân – Trưởng phòng Đào tạo & HTQT; Ths.KTS Nguyễn Thành Công – Giám đốc Trung tâm Kiến trúc,Quy hoạch Nông thôn; Ông Ths.KTS Đoàn Quốc Chính – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng; Ông Bùi Xuân Kỳ – Phó Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng; Ông Nông Văn Trung – Phó Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng cùng các lãnh đạo các Trung tâm trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia và các chuyên gia trong Hội Kiến trúc sư tỉnh Cao Bằng.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Tại khu vực nông thôn, đặc biệt là nông thôn ở miền núi, việc xây dựng nhà ở của người dân hiện nay chưa có định hướng kiến trúc cụ thể, kiến trúc nhà ở pha tạp đang làm mất dần bản sắc Việt Nam. Tuy nhiên, văn bản pháp quy triển khai định hướng chưa đi thẳng vào nội dung cụ thể, chưa đủ sâu về khía cạnh thực tiễn. Các biện pháp không khả thi, tuyên truyền phổ biến không hoạt động, năng lực cán bộ quản lí thấp, lực lượng rất mỏng, trách nhiệm của chính quyền các cấp chưa rõ ràng; trách nhiệm của cơ quan chuyên môn kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, tư vấn kiến trúc và nhà thầu chưa được luật hoá. Các địa phương rất khó khăn trong phương pháp chỉ đạo định hướng cụ thể cho địa phương như thế nào, nguồn lực nào để thực hiện.

Để khắc phục những tồn tại đó, cần thực hiện tốt công tác quản lý kiến trúc và sớm xây dựng quy chế quản lý kiến trúc tại khu vực nông thôn miền núi. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và bức thiết nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế phát triển hiện nay, tránh những khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện sau này.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Ông Đoàn Quốc Chính nhấn mạnh: “Tại tỉnh Cao Bằng trong những năm vừa qua, việc quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị tại các đô thị trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo nội dung đồ án quy hoạch xây dựng và quy chế quản lý kiến trúc đô thị được phê duyệt. Tuy nhiên tại khu vực nông thôn, việc xây dựng khá tuỳ tiện, không có hướng dẫn định hướng cho kiến trúc trong xây dựng nhà ở nông thôn cho người dân. Mới đây, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch về thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, buổi tọa đàm khoa học hôm nay là một dịp trao đổi rất quy báu cho địa phương nhằm nâng cao chất lượng về quản lý quy hoạch và kiến trúc nông thôn.

Ông Đoàn Quốc Chính phát biểu khai mạc Tọa đàm

Cao Bằng là một tỉnh biên giới miền núi phía Đông Bắc của Tổ quốc, là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng, có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội. Trong những năm qua tỉnh Cao Bằng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng. Xác định được quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị có vai trò, ý nghĩa quan trọng mang tính định hướng đối với sự phát triển của tỉnh. Vì vậy công tác quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị luôn được chú trọng. Trong đó có sự quan tâm về công tác Quy hoạch nông thôn đóng góp quan trọng sự thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn của tỉnh. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đã từng bước đáp ứng được sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Nhằm đánh giá sự phát triển kiến trúc tại nông thôn những năm gần đây, đặc biệt đối với Cao Bằng, Tọa đàm đã lắng nghe tham luận của các chuyên gia về những nội dung chính: Thực trạng công tác xây dựng quy chế quản lý kiến trúc nông thôn khu vực miền núi phía Bắc – TS.KTS Tạ Quốc Thắng, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng; Đánh giá những kết quả quản lý quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị nông thôn tại tỉnh Cao Bằng – Tạ Ninh Giang, Trưởng phòng Quy hoạch Kiến trúc, Sở XD tỉnh Cao Bằng; Các vấn đề thực tiễn trong xây dựng Quy chế kiến trúc khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc, Trường hợp tỉnh Hà Giang – Ths.KTS Nguyễn Thành Công, Giám đốc Trung tâm Kiến trúc,Quy hoạch Nông thôn; Yếu tố bền vững trong Quy hoạch – KTS Nguyễn Thùy Dung, Phòng ĐT&HTQT; Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật tỉnh Cao Bằng phù hợp với phát triển bền vững – Ths.KS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc TT Kiến trúc, quy hoạch nông thôn.

Sau khi nghe các bài tham luận, Tọa đàm tiến hành thảo luận các vấn đề về: Công tác xây dựng quy chế quản lý kiến trúc nông thôn khu vực miền núi phía Bắc; Yếu tố bền vững trong quy hoạch; Kiến trúc nhà ở nông thôn khu vực miền núi phía Bắc với vấn đề ứng phó khí hậu; Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật tỉnh Cao Bằng phù hợp với phát triển bền vững.

Kết thúc Tọa đàm, Ông Đoàn Quốc Chính cảm ơn các ý kiến vô cùng quý báu của các chuyên gia đến từ các đơn vị. Thông qua toạ đàm này, các vấn đề chuyên môn về quy chế quản lý kiến trúc ở nông thôn miền núi đã được nêu ra cả thực trạng và giải pháp, góp phần tích cực vào việc xây dựng hoàn thiện mô hình kiến trúc nhà ở nông thôn tại Cao Bằng.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm

Tuyết Ngân