21/01/2015

Thông tư số 02/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

THÔNG TƯ Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.

Ngày ban hành : 12/1/2015

Ngày có hiệu lực : 1/3/2015

Người kí : Thứ trưởng Phạm Minh Huân

Download tại đây