13/02/2019

Thị xã Sơn Tây – Đẩy mạnh đầu tư các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân

(Tạp chí KTVN) – Nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, thị xã Sơn Tây có diện tích tự nhiên 113,46km2 với 9 phường, 6 xã, 143 làng, tổ dân phố. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn luôn quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở.

Khai mạc triển lãm tranh cổ động tuyên truyền

Khai mạc triển lãm tranh cổ động tuyên truyền

Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hệ thống thiết chế văn hóa từ thị xã đến cơ sở đã được đầu tư khá đồng bộ và từng bước phát huy hiệu quả. Các xã, phường trên địa bàn thường xuyên quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, ưu tiên quy hoạch diện tích đất xây dựng nhà văn hóa, sân chơi, huy động mọi nguồn lực cùng tham gia với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa. Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017 – 2021”, đến nay toàn thị xã có 135/143 thôn, làng có nhà văn hóa đạt 94,4%. Các nhà văn hóa đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như bàn, ghế, loa đài, âm thanh phục vụ. 100% các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đã thành lập ban chủ nhiệm với 582 thành viên tham gia. Riêng xã Đường Lâm và Sơn Đông có nhà văn hóa xã, xã Thanh Mỹ có nhà thi đấu thể thao. Có nhà văn hoá thôn, khu vui chơi giải trí nên các hoạt động văn hoá thể thao diễn ra sôi nổi thường xuyên, thu hút hàng ngàn người dân tham gia. Đến nay, 15/15 xã, phường trên địa bàn đều có đội văn nghệ hoạt động thường xuyên, nhất là trong các dịp lễ lớn của dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi, sân chơi lành mạnh cho nhiều tầng lớp nhân dân.

Phong trào thể dục thể thao ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia

Phong trào thể dục thể thao ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia

Cùng với việc phát huy hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa, thị xã thường xuyên quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa các nhà văn hóa trên địa bàn. Trong năm 2018, thị xã đã thẩm định hồ sơ đề nghị thỏa thuận chủ trương về mức độ cần thiết và quy mô xây dựng mới 07 nhà văn hóa, 01 trung tâm văn hóa xã (xã Kim Sơn), 01 khu vui chơi (xã Cổ Đông), 01 vườn hoa (phường Trung Hưng). Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 36 nhà văn hóa, công trình văn hóa. Hiện nay, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao đang triển khai kế hoạch hỗ trợ dụng cụ thể thao tại nhà nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Qua đó góp phần cải thiện môi trường sống, giảm tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống đạo đức và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 6966/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Sơn Tây được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Văn hóa, Đài Truyền thanh và Trung tâm Thể dục Thể thao từ ngày 1/4/2017. Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ – thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương; thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ, chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa thông tin cơ sở; tổ chức các dịch vụ công về văn hóa thông tin – thể dục thể thao… Dù mới chỉ được thành lập hơn một năm nhưng các hoạt động chuyên môn của Trung tâm được tổ chức thiết thực và hiệu quả. Các thiết chế văn hóa như: bể bơi, sân vận động, 2 sân tennis, nhà thiếu nhi, thư viện… tiếp tục được duy trì và hoạt động hiệu quả. Đặc biệt công trình Trung tâm Văn hóa – Thể thao, nhà Thi đấu thể thao đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, phấn đấu đưa vào khai thác vào năm 2019 đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, luyện tập, thi đấu thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Phong trào ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Văn Miếu, xã Đường Lâm

Phong trào ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Văn Miếu, xã Đường Lâm

Với hệ thống thiết chế văn hóa thường xuyên được đầu tư nâng cấp đã đảm bảo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, giải thi đấu thể thao từ cấp thị xã đến thành phố. Năm 2018, Trung tâm đã tổ chức 26 giải thể thao cấp thị xã thu hút sự tham gia của 8.720 lượt vận động viên; mở 6 lớp phổ cập bơi cho gần 900 thanh thiếu niên thị xã. Khu bể bơi thị xã đón tiếp trên 27 nghìn lượt người đến tập luyện. Nhờ đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, đến nay số người tập luyện thể thao thường xuyên chiếm 41% dân số thị xã. Hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên toàn thị xã đảm bảo vui tươi, phấn khởi.

Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư khang trang sạch đẹp

Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư khang trang sạch đẹp

Để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa, trong thời gian tới thị xã Sơn Tây tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017 – 2021”, quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa từ thị xã tới cơ sở; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các thiết chế văn hóa, phát huy tính chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng đối với các thiết chế góp phần gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại mới./.

Nguyễn Thủy