16/12/2021

Thanh tra việc quản lý nhà chung cư và dự án sử dụng vốn ngân sách

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Sở Xây dựng.

Theo đó, trong năm 2022, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thanh tra chuyên ngành 2 nội dung. Một là, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng của một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại 4 quận, huyện: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn. Hai là, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật đối với chủ đầu tư, ban quản trị, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có sự trùng lặp dự án, công trình đã được cơ quan có thẩm quyền thanh tra hoặc kiểm toán, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch.

Phong Châu/Hà Nội mới