29/06/2020

Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch để thực hiện Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với 3 khu vực nhằm sớm thực hiện các dự án trong Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố.

Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao bao gồm 3 quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9

Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao bao gồm 3 quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9

Theo đó, việc lập quy hoạch, thực hiện quy hoạch cũng phải được quản lý chặt chẽ trên tổng thể Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao, tránh lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 chỉ để phục vụ cho một vài dự án nhà ở.

Thành phố sẽ lập quy hoạch tổng thể, điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để tiến hành xúc tiến, kêu gọi đầu tư đúng theo quy định. Ngoài ra thành phố cũng yêu cầu tuyệt đối không giao cho doanh nghiệp hay tư nhân tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao.

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND các quận 2, quận 9, quận Thủ Đức và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư của thành phố trên địa bàn trong thời gian vừa qua, xem các dự án nào đủ điều kiện, thỏa mãn các tiêu chí được đầu tư trong Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông, để tiến hành kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đúng theo quy định. Ưu tiên kêu gọi đầu tư các dự án phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông nhằm quảng bá hình ảnh Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao. Đồng thời, xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án tại khu vực này đến với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 được duyệt, đề xuất 1 dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực tài chính để Sở Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi đầu tư đúng theo quy định.

Mạnh Cường/BXD